• Ett foto fra Brynhild Byes prosjekt «Kvinner i helse- og omsorgsarbeid», Namdalseid, Nord-Trøndelag

    Brynhild Bye

Når omsorg blir kunst

Av: Anne Lise Aakervik

Publisert:

Utgave: 1/2008

Del: 

Gjennom seks måneder fotograferte billedkunstner Brynhild Bye dagliglivet ved Namdalseid Helsetun i Nord-Trøndelag. Hensikten var å dokumentere den tause kunnskapen som sitter i hendene til de ansatte.

Bildene forteller historier fra eldreomsorgen som få utenforstående får ta del i. Omtale av omsorgsyrket er sjelden lystig lesing. «Hvordan kan vi få frem de gode sidene», lurte noen kloke hoder i Namdalseid kommune på. Et av hodene tilhørte kultursjef Lisbeth Lein som inviterte leder i kunstforeningen og omsorgssjefen i kommunen, samt representant fra Sykepleieforbundet i Nord-Trøndelag til møte. Sammen utarbeidet de kunstprosjektet «Kvinner i helse- og omsorgsarbeid» som en del av det regionale kultur- og helseprosjektet FOLK 2.
– Vi ønsket å synliggjøre hverdagen til en yrkesgruppe som i mange sammenhenger er undervurdert og usynlig, sier Lisbeth Lein. – Prosjektet skulle utfordre og problematisere sider av den typiske kvinneomsorgsarbeideren.

Ikke malerisk
– I starten var tanken å speile alt det positive som skjer, men kunstens vesen er jo ikke sånn, sier Brynhild Bye.
I forsøket på å besvare hvem omsorgsarbeideren er og hva det betyr å yte omsorg har hun fotografert både solskinnsdager og de mer grå, fargeløse dagene.
– Jeg har forsøkt å ta bilder med flere bunner, bilder som kan sees gang på gang, og gi nye ting til betrakteren.
Som fotokunstner ønsker hun ikke å gjengi en vakker og sminket virkelighet. – Kunst krever noe mer enn bare underholdning. Kunsten står utenfor mange ting i samfunnet. Jeg sitter ikke på fasitsvarene, men kanskje kan jeg med dette prosjektet bidra til at både publikum og ansatte ser annerledes på en del ting. Bildene ble stilt ut på helsetunet i fjor høst.

Redusert sykefravær
De ansatte er overveiende positive til prosjektet. En spørreundersøkelse avdekker at de syntes det var bra å se sin egen arbeidsplass gjennom andres øyne. De ble stimulert til å snakke sammen, og de ble sett og hørt. De ser klart at utstillingen høyner statusen på jobben de gjør – og at den viste hva de holder på med. En overraskende tilleggseffekt sees på sykefraværet.
Ved prosjektstart i februar i fjor lå sykefraværet på 20 prosent, i tredje kvartal lå det på 13. Dette har skjedd selv om sykefravær ikke var noe tema for de ansatte og arbeidsgruppa. – Vi har hele tiden vært klare på at dette var et kunstprosjekt, sier Lisbeth Lein.