Allmennlærere lærer ikke kunstfag

Av: Johanne Landsverk

Publisert:

Utgave: 2/2008

Del: 

UNESCO-rapporten viser at dårlig undervisning i kunst- og kulturfag har direkte negativ effekt på barnas selvtillit og generelle læring. Men hvordan står det til med de estetiske fagene i lærerutdanningen?

– Det ropes høyt om dårlig kompetanse i matte og norsk, men fagkompetansen er ikke bedre i estetiske fag. I en undersøkelse av lærerkompetanse i grunnskolen som ble utført av Statistisk sentralbyrå i 2006, kommer det fram at kompetansen i kunst- og håndverksfag er lavere enn i matematikk. Og innenfor musikk er det enda verre. Blant de som underviser i 1.-4.klasse er situasjonen virkelig nedslående: der har lærerne så å si ikke kompetanse i estetiske fag, sier Kari Carlsen, dekan for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning ved Høgskolen i Telemark. Hun er også leder av fagrådet for kunst og kultur i opplæringen.

Må heve lærerkompetansen
En ny revisjon av allmennlærerutdanningen er nå på trappene, og Carlsen har, sammen med flere andre i Nettverk for estetiske fag, kommet med innspill til dette arbeidet.
Det er særlig de yngre lærerne som mangler kompetanse i estetiske fag, og dette henger sammen med rammeplan for allmennlærerutdanningen. Tidligere måtte studentene velge enten musikk eller kunst og håndverk, men i dag trenger de ikke å velge noen av fagene.
Kunnskapsløftet for grunnskole og videregående snakker om at elevene skal oppnå grunnleggende ferdigheter i alle fag.
– Da er det åpenbart at lærere også trenger heving av kompetansen i estetiske fag.

Pisa påvirker lærerutdanningen
Carlsen mener det sterke fokuset på norsk, matte og IKT nå påvirker både lærerutdanningen og etterutdanningen for lærere.
– Man blir selvsagt sjokkert over Pisa-undersøkelsen, men må ikke tro at tilstanden blir bedre om man tar timer fra kunst- og håndverksfag til mer norsk eller matte – da gjør politikerne virkelig en bommert. Vi kan ikke lage en skole som går baklengs i historien ved å fokusere utelukkende på teoretisk kunnskap, mener Carlsen.

Bør ikke undervise i kunstfag
Organisasjonen Kunst og design i skolen er også engasjert i innholdet i lærerutdanningen.
Den nåværende fireårige allmennlærerutdanningen gir kompetanse til å undervise i alle fag, og dette er vi sterkt imot. Man bør ikke undervise i kunstfag om man ikke har en utdanning i faget. Det vi er redde for nå, er at vi får et femte år der man legger inn en modul med grunnleggende kunst- og håndverksfag. Vi mener dette er altfor lite, sier Kristin Aasgaard, daglig leder i Kunst og design i skolen.
Utdanningsdirektoratet sendte i 2007 ut et forslag til høring. Der blir det foreslått å kreve 60 studiepoeng, eller ett års utdanning, i henholdsvis norsk, matte og engelsk for å kunne undervise i ungdomsskolen. Men vi mener man burde ha minst ett års utdanning i alle fag, også kunst- og håndverk, uttaler hun.