Primary Information

Av: André Gali

Publisert:

Utgave: 2/2008

Del: 

Forlaget Primary Information ble startet av Miriam Katzeff og James Hoff i 2007. Hensikten med forlaget er å stimulere til dialog mellom ulike generasjoner av kunstnere gjennom både å reaktualisere tapte tekster og utgi nytt materiale.

James Hoff holdt nylig en presentasjon av sitt arbeid med Primary Information på Kunsthøyskolen i Oslo.
– Hvor kommer navnet Primary Information fra?
– Navnet kommer fra gallerieier Seth Siegelaubs uttalelse om at konseptuell kunst kan deles mellom idéen som er «primary information» og iverksettelsen av ideen som er «secondary information».
Hvordan kom du og Miriam Katzeff i gang med Primary Information?
– Uoffisielt begynte vi i 2006. Miriam begynte å sette sammen Real Life-antologien i 2005, noe jeg var involvert i, men det tok først form i 2006 da vi begynte å samle tekster og bilder fra magasinet. Samtidig holdt jeg på med 0 to 9 som kom ut på Ugly Duckling Press høsten 2006. Det førte til at vi startet Primary Information våren 2007 med lanseringen av Real Life-antologien.
Hva slags magasiner var 0 to 9 og Real Life?
0 to 9 var et poesimagasin startet og redigert av Vito Acconci og Bernadette Mayer. Det kom ut i sju utgaver fra 1967-69 og fokuserte på konkret poesi, der tekstens visuelle utforming var vel så viktig som meningen. Magasinet inkluderte bl.a. tekster av Dan Graham, Sol LeWitt og Adrian Piper. Real Life-magasinet ble startet av Susan Morgan og Thomas Lawson og kom ut mellom 1979 og 1994. Det var kunstnerinitiert og drevet av en interesse for å definere den nye generasjonen kunstnere som vokste frem med Sherrie Levine, Richard Prince, Jack Goldstein og Cindy Sherman. Her kunne kunstnerne kommentere hverandres arbeider og gjøre intervjuer med hverandre, og det ble et viktig magasin for å synliggjøre uetablerte kunstnere som representerte noe annet enn post-minimalismen, en retning som dominerte kunstmiljøet på slutten av 70-tallet.
Hvordan ble du interessert i å gi ut materiale som var gått tapt på ny?
– De siste fem årene har jeg jobbet for Printed Matter som er en uavhengig organisasjon for artists books i New York. Jeg hadde konstant masse spennende bøker og magasiner rundt meg, spesielt historisk materiale. Jeg opplevde de utgivelsene jeg fant her som veldig viktig i forhold til hva som foregår i samtidskunsten og i poesien nå, særlig med tanke på den nye interessen for konseptualismen og konkret poesi. Det var her jeg kom i kontakt med 0 to 9, og det ble veldig klart at det måtte gjøres tilgjengelig.
Hva slags planer har dere når det gjelder kommende publikasjoner?
– Vi gir snart ut en Allan Kaprow-plate fra 1965 som heter How to make a happening, som har vært borte fra markedet lenge fordi de som utga den gikk konkurs rett etter utgivelsen. Og Miriam jobber med en nyutgivelse av Eau de Cologne, et tysk 80-tallsmagasin som fokuserte på New York og Köln. Det ble gitt ut av galleristen Monika Spruth og kom ut tre ganger mellom 1985 og 1989. Magasinet lignet Real Life og inkluderte den samme generasjonen kunstnere, blant annet Cindy Sherman, men Eau de Cologne dreide seg utelukkende om kvinnelige kunstnere. Vi regner med at det kommer ut våren 2009.