Ikke avtalebrudd

Av: Trine Thorbjørnsen

Publisert:

Utgave: 2/2008

Del: 

Nasjonalmuseet og Henie-Onstad Kunstsenter inngikk i 2006 en avtale om å samarbeide om en felles utstilling med norske fjell som tema. Likevel var det to separate utstillinger som åpnet i februar 2008, og de to direktørene har ulikt syn på hva som førte til dette.

I VG uttalte direktør Karin Hellandsjø sin skuffelse over at Nasjonalmuseet trakk seg fra prosjektet.
– Utstillingen er en videreføring av et tidligere samarbeid med Nasjonalmuseet og en oppfølging av departementets visjon om en sammenslåing av kunstinstitusjonene, sier Hellandsjø.
Kunstsenteret ble ikke del av sammenslåingen med Nasjonalmuseet, men Hellandsjø understreker at det er viktig med et godt og tett samarbeid med Nasjonalmuseet, både for institusjonene og de ansatte.
Direktør ved Nasjonalmuseet, Allis Helleland, betrakter ikke avtalen som brutt, og er lei for at det i pressen er blitt fremstilt slik.
– Nasjonalmuseet har samarbeidet og støttet Henie-Onstad senteret både økonomisk, med utlån av bilder og faglig i form av tekster i katalogen, sier Helleland.
Årsaken til at det ble adskilte åpninger og utgivelser har ifølge Helleland med utstillingenes ulike karakter å gjøre. Nasjonalmuseets utstilling bygger spesielt på Nils Messels forskning og den vitenskapshistoriske siden ved temaet. Derfor valgte museet å gi ut en egen bok og ha en separat åpning. Henie-Onstad senterets utstilling er mer generell og trekker linjene fram til i dag.
– Utstillingene supplerer hverandre og publikum trenger begge utstillinger. Vi har nettopp hatt et positivt møte om en ny konkretisert samarbeidsavtale som skal formaliseres og styrebehandles før sommeren, sier Helleland.