Initierer nasjonal utsmykningsdatabase

Av: Inger Johanne Stantin...

Publisert:

Utgave: 2/2008

Del: 

Agder kunstnersenter er tildelt 400 000 kr i støtte fra ABM-utvikling for å digitalisere utsmyknings-prosjekter i Norge.

I første omgang skal basen vise nyere utsmykningsverk. Den digitale databasen skal være et organ for formidling av utsmykningsprosjekter som hittil har vært vanskelig tilgjengelige for publikum. I tillegg vil den kunne brukes til forvaltning og være et arkiv til bruk for fagpersoner. Kunstnersentrene har allerede arkiver over de kommunale og fylkeskommunale utsmykningene og vil basere digitaliseringen på disse arkivene. – Her kan man se enkelte kunstneres bidrag og få mer informasjon og et bredere inntrykk av kunstnerens produksjon, sier prosjektleder Linda Sofie Olsen ved Agder kunstnersenter. I tillegg skal basen inneholde et bredt arkiv over utsmykningene, noe som vil gjøre arbeidet med bevaring og vedlikehold enklere. – Basen vil dekke hele landet og ikke bare fokusere på de lokale kunstnerne under eget kunstnersenter. Dette vil fremme en større utveksling av kunstnere over fylkesgrensene, hevder Olsen.