Skulpturpark i Billedhoggerforeningens hage

Av: Hans Thorsen

Publisert:

Utgave: 2/2008

Del: 

Etter å ha fått på plass en avtale om delt finansiering med kommunen ser Billedhoggerforeningen nå fram til opprettelsen av en lenge planlagt skulpturpark. Målet er at hagen rundt Billedhoggernes hus i Hekkveien 5 skal bli et levende rom for visning av alle typer tredimensjonal kunst.

Styreleder i Billedhogger-foreningen Ståle Sørensen har vært en pådriver for prosjektet og ønsker å rette fokuset på at utendørs tredimensjonal kunst kan være mer enn bare bronse- og marmorskulpturer.
– Meningen er at hagen skal fungere som et slags utendørs prosjektrom. Det vil bli vekslende utstillinger, og vi ønsker å fokusere mye på samtidskunst.
I tillegg håper han at skulpturparken også vil føre til en mer omfattende bruk av hele eiendommen, og skape bevissthet omkring Billedhoggerforeningens virksomhet. Noe av poenget er jo også å få brukt huset mer. Det vil bli holdt seminarer og forelesninger i forbindelse med utstillingene, og vi håper å vitalisere både huset og selve hagen. At folk vil komme både for å se kunst og delta på andre arrangementer.
Han er også glad for at politikerne ser verdien i prosjektet.
– Det er svært gledelig for Oslo som kulturby at vi nå får en egen skulpturpark med skiftende utstillinger. Det er også svært flott at prosjektet har en bred politisk tilslutning.
Avtalen er at kommunen skal betale lønnsutgifter, mens foreningen vil dekke driftskostnadene.
På spørsmål om hva slags rolle parken vil kunne fylle sier han:
– Det er en målsetning at parken skal bli et interessant visningssted for kunstnere som jobber med tredimensjonale uttrykk, og at vi skal ha gode og aktuelle utstillinger. I tillegg håper jeg skulpturparken kan bli et sted som folk i byen valfarter til.