• Kaja H. Leijon: Turning Trick (stillbilde)

Så lenge det er krig er det håp

Av: Hans Thorsen

Publisert:

Utgave: 2/2008

Del: 

Kaja H. Leijon viser to filmer, Turning Trick og Between Girls.

Førstnevnte er en nydelig film. Den begynner med å bygge opp en klassisk konfliktsituasjon. Vi møter et knippe unge jenter i en park, og de synes å ha noe uoppgjort seg i mellom. De nærmer seg hverandre og spenningen stiger. Så kommer bruddet. Det hele glir over i lek, hvor jentene skyter hverandre ned, en etter en med pekefingerpistoler. Filmen går fra å være alvorlig til å bli uskyldig, men også fra å være kjønnsløs til å si noe om kjønn. For jenter krangler, sloss og mobber hverandre de også, men leker visstnok ikke så ofte krig. Scenene i filmen er vakre, skuespillerne er gode, og bruddet i historien skaper en tilsiktet forvirring. Det utfordrer standardiserte antagelser om hvordan unge jenter oppfører seg, og det skjer gjennom et stilsikkert billedspråk og en god historie. Begge de sistnevnte virkemidlene er relativt sjelden vare i videokunstens verden, så her er det grunn til å glede seg.
Between Girls fremstår mindre gjennomarbeidet. Her ser vi unge jenter i en kinosal, og fokuset ligger på skiftende ansiktsuttrykk og reaksjoner. Lyden består av intervjuer, hvor jenter forteller om hvordan de opplever seg selv, og hva de anser som forskjeller mellom kjønnene. Between Girls gjør seg ganske godt sammen med Turning Trick. Den utfyller en antydet kommentar til kjønnsrolleforventninger ved å tilfører noe spesifikt gjennom intervjuene, men besitter ikke den samme filmatiske magien. Fremdrift og estetikk fremstår litt halvhjertet, og filmen syntes å mangle litt presisjon. Den ender opp med famle seg litt fram i kinosalens mørke. Men så lenge småjentene leker krig i rommet ved siden av er alt egentlig veldig fint.