Et aktivt styre for et aktivt UKS

Av: Sten Are Sandbeck

Publisert:

Utgave: 3/2008

Del: 

UKS har skiftet ut hele styret og valgt avsluttende masterstudent Sverre Gullesen til å lede organisasjonen fremover. Med seg får han et relativt ungt team med divergerende erfaring og interessefelt men med en samstemmig uttalt innsatsvilje.

– Det er tradisjon for at hvert styre får sette sitt preg på organisasjonen og jeg er veldig fornøyd med det styret vi har fått nå, sier Sverre Gullesen til Billedkunst. – Medlemmene utfyller hverandre i forhold til hva de har lyst til å jobbe med og vi kommer til å se et mer aktivt styre. Selv om vi kun har hatt ett møte foreløpig, var det tydelig å merke en atmosfære av at man gjerne vil få ting til heller enn at man skal få det akkurat sånn som man vil. Vi har ambisjoner om å bruke lokalene til flere arrangementer parallelt med utstillingsprogrammet for å få opp aktivitetsnivået utenom åpningene. Det kan for eksempel være aktuelt å få inn folk som ønsker å delta med filmvisninger, workshops, konserter og fester. Jeg har også veldig sans for prosjekter av typen «utkanten» (et initiativ for fleksibilitet og prosjekter på kort varsel ved UKS siden 2006, journ. anm.), med sin hyppighet og risikovillighet. Men som interesseorganisasjon må vi også gi skikkelige betingelser til deltagerne, og budsjettet setter naturligvis visse begrensninger.
Nestleder og et annet styremedlem bor og arbeider i Bergen, vil det få noen praktiske konsekvenser?
– Vi er interessert i å få gjort noe også i Bergen. UKS er ikke en lokal organisasjon for Oslo, så vi må få til ting andre steder også. At vi har flere styremedlemmer i samme by, gjør at de kan samarbeide på stedet.
Et innstilt styremedlem ble av generalforsamlingen vraket til fordel for et benkeforslag, tilsynelatende fordi hun stilte seg åpen for at kunstfag skal ha direkte opptak i NBK. Det ble uttrykt bekymring for en utvanning av fagfeltet…
– Dette er uttrykk for en gammel konflikt i UKS. Men at dette var begrunnelsen fra de som kom med forslaget, betyr ikke at det ble årsaken til at benkeforslaget ble stemt inn; det var en veldig sterk kandidat som presenterte seg godt. Den store andelen som driver med billedkunst i de tidligere kunst- og håndverkfagene hører jo hjemme i UKS og NBK, men jeg mener ikke at de skal få automatisk opptak. Kunstfag er jo ingen ren billedkunstutdannelse som akademiene. En annen sak er at mange typer kuratorvirksomhet kan defineres som billedkunst og dermed burde tas opp i våre organisasjoner.
Handlingsprogrammet forplikter styret til å følge opp levekårsundersøkelsen. Ser du for deg noen konkrete initiativer her?
– Det er ikke lenge til resultatet foreligger. Det viktigste er at vi samarbeider med NBK og blir enige om noen få saker vi kan samles om. Det er blant annet naturlig å fokusere på stipendbeløpenes størrelse som ikke fungerer etter intensjonen. Slik det er nå må kunstnere ofte ha en annen jobb ved siden av selv om de har fullt arbeidsstipend.
Flere nye styremedlemmer snakket om økt lobbyvirksomhet som virkemiddel – hva er det UKS vil lobbyere for?
Først og fremst handler det om å gjøre billedkunstfeltet og våre behov synlig. Det er for eksempel lite samsvar mellom det staten investerer i gjennom kunstutdannelsene og den videre oppfølging av kunstnerne. Lobbyvirksomhet handler om å være tilstede og gjøre det lettere for politikere å forstå vår situasjon.