Vandalisme på KHiO

Av: Torill Østby Haaland

Publisert:

Utgave: 3/2008

Del: 

Natt til torsdag 10. april var det innbrudd i atelieret til to studenter ved kunstakademiet. Arbeidene til Juan Andres Milanes og Ulrika Westergren var blitt utsatt for vandalisme.

Westergren og Milanes mistenkte at det var noen fra skolen som sto bak: – I døren i første etasje av bygningen var det ikke tegn til innbrudd, men etter klokka tolv om natten må man ha nattnøkkel for å komme seg inn, forteller Westergren.
– I første etasje var det fullt av vinflasker og glass. Noen hadde hatt fest her, fortsetter Milanes.
Døra inn til selve atelieret i andre etasje er det bare Westergren og Milanes som har nøkkel til. To brannslukkingsapparat hadde blitt brukt til å meie ned denne. Deretter hadde begge apparatene blitt tømt utover arbeidene til de to studentene. – Dette er siste semesteret av bachelorgraden min, og det er bare en måned igjen til eksamens-utstillingen. Nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, sier Westergren.

Usikker studiesituasjon?
Westergren er opprørt over det hun opplever som manglende sikkerhet ved skolen:
– Dette er ikke første gang noe slikt skjer. For under ett år siden var det hærverk på kjøkkenet i hovedbygningen. – Jeg har gått på kunstakademiet i Gøteborg tidligere. Der kunne det også være fest i atelierene, men nøkkelkortet var personlig, slik at folk ble stilt til ansvar hvis noe skjedde.
Driftsleder ved KHiO, Vidar Gundersen, forteller at man ikke vurderer å endre låsesystemet.
– Det blir etter min vurdering feil å skylde på låsesystemet i denne saken. I løpet av de siste fjorten månedene har vi hatt ni forskjellige innbrudd i Kunsthøgskolens nye bygg på Seilduken. Der har vi et avansert adgangskontrollsystem og alarmanlegg, men dette hjelper lite når noen først har bestemt seg for å bryte seg inn, mener Gundersen.>/P>

Tok på seg ansvaret
Hærverket ble anmeldt til politiet. Én person, som ikke var elev på skolen, ble avhørt. Vedkommende erkjente forholdet. Et par dager senere tok to studenter ved akademiet på seg ansvaret for å ha låst opp døren, slik at uvedkommende kom seg inn.
Studieleder for bachelorstudiet, George Morgenstern, kan fortelle at kollegiet er i ferd med å avgjøre hvordan hendelsen skal følges opp. Det er uenighet om den kan betraktes som en enkeltepisode eller som et utslag av større ordensproblemer på akademiet. Saken blir tatt opp igjen på neste kollegiemøte.