Ateliersituasjon er nå på bedringens vei i Stavanger

Av: Torill Østby Haaland

Publisert:

Utgave: 3/2008

Del: 

Stavangerkunstnernes standhaftighet og engasjement ser omsider ut til å ha gitt resultater. Et nytt atelierhus er under planlegging. Kommuneadministrasjonen og Stavangers kulturpolitikere har sett alvoret i de dårlige produksjonsforholdene til byens billedkunstnere.

Leder i Bildende kunstneres forening Rogaland (BKFR), Tove Kommedal, er entusiastisk over den nye satsningen.
– Vi har kommet langt og har lykkes med å få Stavanger kommune til å imøtekomme oss. Styret i BKFR har vært pågående, og situasjonen med manglende atelierplasser har jo vært litt pinlig, spesielt nå som det er kulturbyår. Vi har hatt en sterk sak, forteller Kommedal.

Handlingsplan som utgangspunkt
For rådgiver i kulturavdelingen i Stavanger kommune, Trond Lie, har atelierhuset høy prioritet. Han forteller at vedtaket om det nye atelierhuset ble tatt i desember, og at utgangspunktet var Handlingsplanen for visuell kunst.
– Vi er veldig stolte av handlingsplanen som ble vedtatt i høst. Vi har jobbet systematisk for å bedre situasjonen for billedkunstnerne i Stavanger, og har hatt et godt samarbeid med kunstnerorganisasjonene. I handlingsplanen ble ateliersituasjonen beskrevet som prekær, og målet er å få en avklaring innen utgangen av 2008.
Kulturavdelingen ser på flere alternative bygg som kan være aktuelle. Det jobbes nå på høygir med en anbefaling som skal legges fram for politikerne i juni. I beste fall bevilges midler til høsten.

Engasjert
Sissel Knutsen Hegdal (H) er leder i Kommunalstyret for kultur og er sterkt engasjert i ateliersaken.
– En mulighet kan være å videreutvikle Tou Scene med flere atelierplasser, men vi har flere alternativer. Beliggenhet vil være viktig. Det er ikke vilkårlig hvor i byen et slikt atelierhus bør ligge, sier Hegdal.
Mange kunstnere har vært oppgitt over produksjonsforholdene i Stavanger og mener det har vært lite samsvar mellom disse og kultursatsningen for øvrig. Har dere følt presset og omsider følt dere tvunget til å gjøre noe?
– Vi kunne nok ha gjort mer når det gjelder ateliersituasjonen på et tidligere stadium, men det er alltid snakk om prioritering, sier Hegdal. – Nå er atelierhuset en av de aller viktigste sakene våre, og jeg er stolt av den jobben administrasjonen har gjort. Jeg har inntrykk av at kunstmiljøet også er fornøyd med utviklingen.