Vurderer stipend- utstillingen

Av: Inger Johanne Stantin...

Publisert:

Utgave: 3/2008

Del: 

Det har lenge vært misnøye i forbindelse med Stipendutstillingen. Antall søkere vokser og mange av verkene har rett og slett ikke plass på veggene. Nå er endelig utstillingen til vurdering hos Kulturdepartementet.

Forskriftene skal nå gås igjennom og spesielt skal utstillingsplikten vurderes. Kunstnerne er per i dag pliktige til å sende inn originalverk. Dette er problematisk for de som har verk av stort format eller ikke arbeider verksbasert. Til Stipendutstillingen 2008 ble 420 stipend fordelt på 1790 søkere. Antallet verk som stilles ut ligger på rundt 1200. Forsikring og transport har også blitt en svært så kostbar affære.
– Dagens utstilling er ikke tilpasset en moderne kunstscene, men så lenge statuttene sier at kunstnerne er pliktige til å vise originalverk, må vi forholde oss til det. Man kan si at utstillingen har vokst ut av sine egne rammer, sier styreleder i NBK, Ingeborg Stana.
Leder for stipendkomiteen, Bente Sætrang, mener at nedleggelse av stipendutstillingen vil få konsekvenser for kunstnerne.
– Utstillingen har vokst utover sine fysiske grenser. Mange arbeider blir ikke vist, og tanken om transparens og innsynsrett holder ikke vann lenger. Jeg ser likevel at mange søkere aldri ville fått stipend hvis vi ikke hadde fått sett arbeidene i original. Derfor er det et dilemma. Om utstillingen faller bort, må mange kunstnere bli flinkere til å dokumentere arbeidet sitt – for å ta både seg selv og arbeidene på alvor.
NBK har vært i dialog med Kulturdepartementet om en mellomløsning hvor alle verkene kan sees digitalt på nettet, og kun arbeider av kunstnere som tildeles store stipend blir utstilt på Kunstnernes Hus. Problemet blir da at man vil miste mye av stipendutstillingens karakter.
Hvis Kulturdepartementet endrer forskriftene, kan stipendkomiteen i samarbeid med Kunstnernes Hus bestemme seg for å avvikle utstillingen.