Fra Oslo til Moskva-biennalen

Av: Kari J. Brandtzæg

Publisert:

Utgave: 1/2007

Del: 

Astrup Fearnely Museets direktør Gunnar B. Kvaran er med som en av åtte kuratorer for Moskva-biennalen. Foranledningen er samarbeidet han iverksatte med Daniel Birnbaum og Hans Ulrich Obrist under kurateringen av «Uncertain States of America», vist høsten 2005 i Astrup Fearnley Museet.

Vel hjemme fra Moskva kontakter jeg Kvaran for å snakke om biennalens utstillingsdel, som har fått tittelen «Uncertain States of America: American Video Art in the 3rd Millennium».
– Er det film- og videoprogrammet fra «Uncertain States of America» som nå skal presenteres i Moskva?
– Det er utvidet versjon. I en forlengelse av det opprinnelige utvalget har vi plukket ut 20 kunstnere til, blant dem er flere emigrerte russiske kunstnere bosatt i New York. I Moskva er planen å presentere til sammen 55 video- og filmarbeider. De vil ikke inngå i et program, men vises som selvstendige projeksjoner og installasjoner, eller på monitorer i et utstillingsrom. Det blir unektelig en svært krevende utstilling å montere, mener Kvaran.
Kvaran påpeker at video og film igjen er nyttige medier for å skildre historier fra virkeligheten. Videoutstillingen er derfor i tråd med biennalens overordnete politiske og samfunnskritiske kontekst. I Moskva deles utstillingen opp i tre kategorier. Den første omhandler politikk, den andre post-surrealisme, der virkelighet og fantasivisjoner glir i hverandre. Den tredje kategorien utforsker mer tradisjonelle dokumentariske video-arbeider med hverdagen som vitnemål.
Spesielt trekker Kvaran fram Paul Chan som arbeider med videoessays.
– Chan står for en ny politisk retning i amerikansk kunst som stiller seg kritisk til president Bush’ politikk og involvering i Irak. Før krigen brøt ut reiste han til Bagdad med en gruppe fredsaktivister for å demonstrere mot den annonserte krigen. I stedet ble de fengslet og fortsatt venter de på dom. I arbeidene benytter Chan kameraet som en penn på en eksplisitt direkte og politisk måte. Samtidig er han opptatt av å videreutvikle videomediet gjennom bruk av animasjon og projisering på gulv for å utvide mediets bevegelse og uttrykkspotensiale.
– Hvordan har det vært å jobbe som kurator for Moskva-biennalen?
Det har vært en større byråkratisk utfordring enn det jeg er vant til. Men det er blitt et spennende og komplekst prosjekt som vi gleder oss til å se realisert. I tillegg til å si noe om den amerikanske kunstsituasjonen kan vårt bidrag også si noe om den russiske, avslutter han.