Aktivisme AS

Av: Sandra Lorentzen

Publisert:

Utgave: 5/2013

Del: 

«Activum»

Kunstnerforbundet (13.6.-28.7.)

Da Marianne Heier inntok Kunstnerforbundet som kurator i sommer, valgte hun å presentere verk av et knippe kunstnere med tett tematisk forbindelse til hennes egen kunstneriske praksis. Utstillingen virket til dels uferdig og sprikende, og flere av verkene kunne oppfattes som dokumentasjon av fordums aktive kunstnere snarere enn selvstendige verk. Her kunne man for eksempel se Eva Langes arkiv om kampen for garantiinntekt i 1974 til Bert Theis’ samling av bøker, fotografier og memorabilia fra kampen for bevaring av en verneverdig bygning i Milano (2001). Men til tross for dette litt tilbakeskuende aspektet inviterte utstillingen betrakteren til å la seg engasjere.

Tittelen «Activum» har en dobbeltbunnet referanse til økonomi og aktivisme, to røde tråder som går igjen i utstillingen gjennom problematisering av eiendom og den engasjerte kunstneren. Klare og gode eksempler på dette er prosjektene til Gordon Matta-Clark og Lara Almarcegui. Som en refleksjon rundt arealer som faller utenfor markedet og den amerikanske drømmen om eierskap, kjøpte Gordon Matta-Clark på 70-tallet tomter på Manhattan som var for små og uregelmessige til kommersiell utnyttelse for symbolske summer. I prosjektet «Wastelands» forsøker Lara Almarcegui å bevare naturområder ved å inngå kontrakter med ulike grunneiere som forplikter seg til å la tomter stå urørt over en periode på opptil 15 år.

For meg var imidlertid verkene til Bodil Furu og Lotte Konow Lund høydepunktene i utstillingen. Furus video tar for seg to unge hammerfestværingers refleksjoner rundt sin egen hjemby og fremmer sentrale og viktige temaer i norsk politikk, sett fra et lokalt perspektiv: industriell utvikling versus bevaring av naturområder, utvikling av arbeidsplasser og tilrettelegging for den yngre generasjonen i Nord-Norge. Konow Lund viste et stort banner i rødt med påskriften «Freedom is to hold my sleeping daughter». Størrelsen og fargen på banneret gir politisk patos og visuell styrke til det melankolske budskapet i prosjektet «Images from the inside», der kunstneren har samarbeidet med kriminelle innvandrere i Bredtveit fengsel om å definere frihet. I etterkant har Konow Lund tegnet og brodert svarene til de innsatte, slik at utsagnene blir til uttrykksfulle bilder.

Lotte Konow Lund, Images from the inside. Øverst: KimSu Theiler, Performance Lecture. Foto: Thomas Tveter.

I Kunstnerforbundets lokaler åpner utstillingen for refleksjon ikke bare over de politiske og samfunnsrelaterte problemstillinger som verkene trekker frem, men også institusjonens egen historie og samtid. Kunstnerforbundet ble etablert i 1910 som et uavhengig galleri for og av datidens engasjerte norske kunstnere, og i dag er 150 norske samtidskunstnere tilknyttet galleriet som aksjonærer. Som et privat galleri uten offentlig innskudd er det avhengig av salg for å overleve. Utstillingen setter fingeren på sentrale trekk ved Kunstnerforbundets identitet, samtidig som den går utover de tradisjonelle rammene til institusjonen ved å ikke være en salgsutstilling og gjennom å presentere både norske og utenlandske kunstnere.

Sandra Lorentzen