Publisert

Av: Elin Maria Olaussen &...

Publisert:

Utgave: 5/2013

Del: 

Arne Nordheim. Ingen -ismer for meg, takk!

Lars Mørch Finborud, red.

Orfeus Publishing, 2013

Denne publikasjonen er utgitt i forbindelse med den retrospektive utstillingen Arne Nordheim i kunsten, som nylig åpnet ved Henie Onstad Kunstsenter. Nordheim var ikke bare landets mest kjente komponist i nyere tid, kunstnerskapet hans strekker seg også langt utover musikkens grenser. Både billedkunst, teater, litteratur, film, ballett, lydkunst og skulptur var viktig i hans lange liv som kunstner. Boken plasserer Nordheim som en sentral aktør i moderne norsk kunsthistorie og inneholder en rekke upubliserte fotografier og illustrasjoner. Tekster av Asbjørn Blokkum Flø, Lars Mørch Finborud, Paal-Helge Haugen, Ingvild Krogvig, Ola Nordal, Maja S. K. Ratkje, Ole Robert Sunde, Asbjørn Tiller, Rob Young, samt et lengre intervju med Rannveig Getz, Nordheims livspartner i nærmere 40 år.

 

Bulletins of The Serving Library #5

Stuart Bailey, Angie Keefer, David Reinfurt, red.

Sternberg Press, 2013

Det nyeste nummeret av The Serving Library er unnfanget under et gjesteopphold ved Goethe instituttet i New York i forbindelse med utstillingsserien «The End(s) of the Library», organisert av Jenny Jaskey. Vertskapsinstitusjonen og det tyske språket er også tematiske utgangspunkt for bidragsyterne. I Jan Verwoerts tekst «But What Exactly do you Remember?» drøftes hans egen families kommunikasjon som et leksikon «somewhere between speech and speechlessness». Leila Peacock utforsker de liminale fasene som oppstår mellom språket og oversettelsen, mens Diedrich Diederichsens essay «Hören, Wiederhören, Zitieren» fra 1997, her i engelsk versjon, er oversatt av Diederichsen selv i samarbeid med en rekke andre redaktører. Andre bidrag av bl.a. Michael Bracewell, Isla Leaver-Yap og Philip Ording.

 

should we blind ourselves and leave thebes (a short history of either or)

Cia Rinne

H//O//F, 2013

Cia Rinne er en finsk-svensk forfatter, poet og kunstner som blander ulike språk for å skape konseptuelle og visuelle poetiske uttrykk. Rinnes internasjonale bakgrunn, med oppvekst i Tyskland og studier ved en rekke europeiske universiteter (filosofi, historie og språk) kommer godt til syne gjennom hennes språkkyndighet. Denne publikasjonen er et bestillingsverk i forbindelse med årets Møllebyen Litteraturfestival som har «Fabrikken» som tema. Boken er en fortsettelse av Rinnes bidrag til gruppeutstillingen «Enten / Eller» på Nikolaj Kunsthal i København. Hennes tidligere publikasjoner inkluderer zaroum (2001) og det nettbaserte archive zaroum (2008), boken notes for soloists (OEI Editör, 2009) og lydarbeidet sounds for soloists (2010).

 

Da det personlige ble politisk. Den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet.

Hilde Danielsen, red.

Spartacus forlag, 2013

Boken gir et innblikk i motivene, metodene og meningene som kom til uttrykk i 1970-tallets kvinne- og mannsbevegelse og deres streben etter å skape et friere og mer rettferdig samfunn. Antologien består av fem kapitler som på ulike vis dekker temaet. Redaktør Hilde Danielsen skriver om bakgrunnen for kvinnebevegelsen i Norge i kapitlet «Pasjonert politikk», kulturviter Tone Hellesund fokuserer på hvordan den nye kvinnebevegelsen satte intimitet i sentrum, medieviter Synnøve Skarsbø Lindtner tar for seg magasinet Sirene og den norske populærfeminismen, mens sosialantropolog Jan-Kåre Breivik skriver om mennenes rolle i frigjøringskampen. Boken avsluttes med kapitlet «Hjemmet som politisk arena» av kulturviter Ingrid Birce Müftüoglu.

 

Et annet lerret. Fire fortellinger om film og billedkunst

Marit Paasche

Feil forlag, 2013

Publikasjonen Et annet lerret består av fire essays skrevet av kunsthistoriker og forskningsansvarlig ved videokunstarkivet, Marit Paasche. Boken gir et personlig blikk på film ut fra billedkunstens ståsted. Hvert essay tar utgangspunkt i én film: Alain Resnais’ Hiroshima Mon Amour, Ingmar Bergmans Persona, Michelangelo Antonionis Blow-Up og Hito Steyerls Lovely Andrea. Filmene danner ulike innganger til å diskutere bildets posisjon i samfunnet. Boken gir også et innblikk i hvordan billedkunsten og filmen stadig har utvekslet strategier for å forstå og håndtere bilder av oss selv og verden. Paasche har tidligere gitt ut bøkene A Thousand Eyes: Media Technology, Law and Aesthetics (2011) og Urban Images: Unruly Desires in Film and Architecture (2011).

 

nordic now! 

Objektiv, Filter, Photo Raw Magazine, 2013

Tre nordiske fotomagasiner har gått sammen for å utgi denne publikasjonen. Spesialnummeret har sitt utspring i et seminar organisert under Copenhagen Photo Festival i 2012. Magasinet samler fotografer, kritikere og skribenter fra hele Norden for å presentere innfallsvinkler og tanker rundt det samtidige nordiske fotografiet. Redaktørene trekker frem tendenser som de ser som ledende i dag: det private og fantastiske fotografiet, hybrider mellom fotografi og andre medier, tilbakevending mot det analoge og grensene mot hva som kan bli definert som dokumentarisk fotografi. Tekstbidrag fra Anna Tellgren og Mette Sandbye samt et rikt utvalg arbeider fra både unge og etablerte fotografer som JH Engström, Astrid Kruse Jensen, Ditte Haarløv Johnsen, Eline Mugaas, Marie Sjøvold og Petúr Thomsen.

 

Elin Maria Olaussen og Karen Christine Tandberg