Valget

Av: Hilde Tørdal

Publisert:

Utgave: 5/2013

Del: 

I skrivende stund er vi midt inne i valgkampens innspurt, og kultur er for en gangs skyld blitt en viktig sak i stortingsvalget. Dette er gull for oss, fordi kunnskap og debatt omkring våre vilkår i yrket gir økt forståelse og sympati for de kampene vi har kjempet for så lenge. Regjeringen har på åtte år doblet sitt kulturbudsjett. At det nå er blitt bred enighet utover det rød-grønne alternativet om å gi 1 % til kunst og kultur, viser at dette er noe mange ønsker og ser verdien av.

Mennesker trenger innhold i livene sine og mer enn bare brød. Det er derfor ironisk at vi som er innholdsleverandørene til feltet ikke tjener nok til vårt daglige brød og må forsake rettigheter og matrielle goder, selv med stor arbeidsinnsats og suksess. Selv etter denne formidable økningen har ikke kunstnerene fått levekårene sine vesentlig forbedret når det kommer til inntektsmuligheter ved utstillingsvirksomhet, pensjonsordninger eller sosiale rettigheter. Hverken staten eller det private markedet belønner i stor nok grad oss for vårt arbeid. Markedet sliter med salget, og midlene i Kulturløftene har hovedsaklig gått til Nasjonalmuseet, bygg og drift som ikke gir så mange nålevende kunstnere inntekter. Kulturutredningen 2013 slår fast at billedkunstnerne fortsatt har en svak stilling i den offentlige kulturpolitikken og lavest realvekst etter innføringen av Kulturløftene. Dermed har vi heller ikke hatt samme mulighet som andre til å realisere vårt potensiale og delta i samfunnet i den grad vi ønsker. Vi har store ressurser og mye å gi, bare vi gis sjansen.

Før valget trommet vi sammen politikere fra rødt, blått og grønt til debatt på Kunstnernes Hus. Hensikten var å få konkretisert hva som ligger bak partiprogrammenes generelle formuleringer og få kunst- og kunstnerpolitikken på dagsorden. Alle grunnorganisasjonenes styreledere ble invitert til å innhente spørsmål de ønsket å ta opp, og vi vil takke dem for bidragene. Debatten ble god, og vi fikk et inntrykk av hvilket kunnskapsnivå politikerne har på dette feltet. Vi fikk også svar på hva de ønsket og hvordan de vil gjennomføre sine mål. Vi ønsker at politikerne skal møte oss, bli mer kunnskapsrike og klar over de faktiske arbeidsforholdene kunstnerne jobber under. Kunnskap er en viktig forutsetning for å forstå hvordan vi sammen kan oppnå de store målene vi har om økt mangfold, bredde, kvalitetssikring og riktig grad av spissing i feltet. Der skal vi hjelpe dem med konkrete løsninger for pensjon, ateliermangel og oppfordre dem til å ta en nærmere kikk på utstillingsøkonomien og innkjøpsordningen for samtidskunst.

Samme dag som vi arrangerte valgdebatten, var jeg i møte med Kunstnernettverket og er nå blitt med i en arbeidsgruppe for trygd/pensjon. Ennå er det ingen som har klart å finne en god løsning for pensjon for kunstnere, og dette er en prioritert oppgave. Vi ønsker et samarbeid mellom kunstnergruppene i Kunstnernettverket, Arbeidsdepartementet og Kulturdepartementet. Målet er å se på ulike løsningsmodeller som leder fram til en pensjonsavtale som gir reell uttelling etter et langt og krevende arbeidsliv for vår yrkesgruppe. Det vil bli et komplisert og langvarig arbeid, så vi får smøre oss med tålmodighet og samtidig insistere på at dette arbeidet må settes i gang, uansett hvilket regjeringsalternativ vi får etter valget. NBK ønsker å legge tyngde bak pensjonsspørsmålet ved å delta i gruppen og ser fram til å samarbeide i Kunstnernettverket.

 

Hilde Tørdal, styreleder i Norske Billedkunstnere