Går mot vederlagsavtale mellom BONO og NRK

Av: Elizabeth Schei

Publisert:

Del: 

Det later til å gå mot en vederlagsavtale mellom BONO og NRK. Dette vil sikre alle de visuelle kunstnerne et vederlag hver gang deres verk blir vist på rikskanalen. Dette er svært gode nyheter, for praksisen på dette området synes å ha vært noe lurvete.

Siden i fjor har BONO og NRK sittet rundt forhandlingsbordet for å få på plass en vederlagsavtale for de visuelle kunstnerne. Tanken er at NRK skal betale en fast sum til BONO hvert år for bruk av billedkunst i sine programmer, som BONO deretter fordeler ut til de kunstnerne som har blitt vist. Dette er en avtalelisens godkjent av Kulturdepartementet, og vil derfor gjelde for samtlige visuelle kunstnere, ikke bare BONOs medlemmer. BONO forhandler på fullmakt fra Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere, Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Grafill.

NRK har allerede lignende avtaler med i underkant av 20 forskjellige forbund, som musikkfeltets TONO og Gramo. Slike ordninger sparer NRK fra å måtte innhente lisenser hver gang de vil bruke et verk, og de slipper å lage individuelle avtaler med hver enkelt rettighetshaver. Kunstnere på sin side er ikke automatisk sikret et vederlag når deres verk blir brukt. For selv om Åndsverksloven stadfester at opphavsmannen i de fleste tilfeller har krav på vederlag når andre bruker ens verk, ser det ut til å være stor ubalanse blant de som har vederlagsavtale med NRK og de som ikke har det. Ett eksempel er billedkunstner Ida Ekblad, som gjorde et omfattende portrettintervju på programmet Nasjonalgalleriet tidligere i år. Hun ble ikke tilbudt vederlag (dog hun fikk dette etter at BONO tok saken), mens musiker Nils Bech, som hadde et innslag i samme reportasje på kun noen få sekunder, automatisk fikk betalt. Han er medlem av TONO, og det illustrerer det prekære i saken.

 

Går glipp av store summer

Billedkunst har vært i kontakt med flere kunstnere som vært vist på NRK de siste to årene. Morten Traavik er én av dem som ikke har fått vederlag, men foruten ham ønsker de færreste å uttale seg. Flere begrunner dette med at de er redde for å bli «svartelistet» hos statskanalen.

En hel sending av Nasjonalgalleriet ble også viet Morten Traaviks Nord-Korea-prosjekt i september i fjor, og vist i reprise i mai. Han er ikke medlem av BONO, som per i dag kun fakturerer for sine medlemmer. På forespørsel fra Billedkunst har BONO likevel gjort en utregning på hva Traavik burde ha fått av kanalen. De slår fast at han har krav på vederlag for denne reportasjen, og deres grove anslag lander på 35 000–40 000 kroner bare for den første visningen (forutsatt at han er opphavsmann til alle verkene som ble vist). Traavik bekrefter at han aldri har fått forespørsel om vederlag fra NRK, og er naturlig nok forbauset over størrelsen på beløpet. Dette illustrerer problematikken tydelig og viser også hvor mye penger det er snakk om at kunstnere går glipp av. Forhåpentligvis kan han etterkreve summen.

 

Ufint spill?

Selv om det nå går mot en avtale, har veien vært broket. Da forhandlingene brøt sammen i sommer, mener BONOs leder, Harald Holter, at NRK bevisst begynte å henvende seg til kunstnere som ikke var medlemmer av BONO som et forsøk på å unngå å betale vederlag. Her ligger noe av essensen i saken: Vederlag for bruk er ikke bare forbeholdt kunstnere med BONO-medlemsskap, men samtlige opphavsmenn. Problemet er at mange kunstnere ikke vet hva de har krav på, og Holter tror NRK brukte dette som forhandlingsstrategi. Tidlig i sommer sendte derfor BONO ut et varsel der de gjorde kunstnere oppmerksomme på at de ikke måtte frasi seg vederlag om de ble kontaktet av kanalen.

NRK avviser dette kategorisk. Rettighetssjef Turid Schnell sier til Billedkunst at det «ene og alene er redaksjonelle beslutninger som ligger bak valget av medvirkende, og at NRK i slike tilfeller gjør individuelle avtaler med hver kunstner». Hun vil riktignok ikke svare på hvorfor Ida Ekblad eller Morten Traavik ikke fikk betalt for sin deltagelse på Nasjonalgalleriet.

 

Ubetalt arbeid

Saken om en vederlagsavtale med NRK viser nok en gang hvordan mange visuelle kunstnere som ikke får betalt for den jobben de gjør. Forståelig nok er kunstnerne mest opptatt av å bli formidlet, og vederlaget blir ofte sekundært. Mange vet kanskje heller ikke hva de har krav på eller hvordan de skal forhandle. Og for pressede redaksjoner med stramme budsjetter er det sikkert fristende å prøve å spare der det ikke står en tung organisasjon bak med avtaleverket raslende i hånda. TV-tid på rikskanalen gir kunstneren publisitet, med mulige utsikter om framtidig anerkjennelse og inntekt. Er ikke det egentlig betaling nok?

BONO har systematisk fulgt opp NRKs bruk av kunstverk over det siste halvannet året. De har ansatt en egen prosjektmedarbeider til oppgaven med å gå gjennom samtlige NRK-programmer for å fakturere dem for vederlagspliktig bruk. Og forhåpentligvis bærer arbeidet nå frukter. For når musikerne får betalt, er det fordi de har tatt denne kampen mange ganger. Og som Holter sier: «Er det virkelig noen områder du skal få betalt for, er det når noen andre bruker dine verk til å lage egne produkter». En vederlagsavtale med NRK vil være en av mange byggesteiner som kan gi de visuelle kunstnerne det økonomiske grunnlaget de trenger for å bli en levedyktig gruppe i samfunnet.