NBK info

Åpent brev fra Stipendkomiteen 2014

Av: Jannik Abel

Publisert:

Utgave: 2/2014

Del: 

Komiteen har bestått av Torbjørn Sørensen, Halvard Haugerud, Aslaug Juliussen, Runa Carlsen, Grethe Britt Fredriksen, Maia Urstad, Kurt Johannessen, Mette Hellenes, Gunnhild Moe, Mattias Härenstam og Jannik Abel. Vi ønsker å bidra til åpenhet rundt Stipendkomiteens prosess og deler derfor her hvordan vi har jobbet og tatt vurderinger.

Kvalitet og aktivitet

Komiteen består av ti kunstnere som har ulik bakgrunn, fagkunnskap, generasjon, kjønn og stedstilhørighet. Det vi har til felles som komité, er kunstfaglig kompetanse og en genuin interesse og oversikt over aktiviteten i feltet. Samtidig har vi også ulike vurderinger, og dermed har vi hatt flere debatter og samtaler om prinsippene rundt kunsten. Det er denne ulikheten som gjør det mest utfordrende, men også interessant å jobbe i komiteen. Men enda viktigere: Denne ulikheten bidrar til å sikre at stipendene støtter opp under et mangfoldig kunstfelt. Det som fulgte oss som en rød tråd i prosessen, var at vi fokuserte på opplevelsen av verkene og i etterkant gjorde en vurdering av dem. I vurderingen av søknadene har vi lagt vekt på høy kunstnerisk kvalitet både teknisk og idémessig samt faglig tyngde. I prosessen har vi også tatt med i betraktningen at stipendene skal bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Det fantes aldri en fasit vi som komité kunne bruke, alle søknadene har blitt vurdert på eget grunnlag, men samtidig også i lys av andres søknader med lignende ideer eller uttrykk. Stipendene er som kjent delt opp i flere grupper: for yngre, etablerte og eldre. Med utgangspunkt i dette har vi vurdert kunstnerne innenfor samme generasjon opp mot hverandre. I hver vurdering av aktivitet har vi tatt hensyn til hvilke fagområde kunstneren jobber i, alder, utdanning, stedstilhørighet og tidligere stipendtildelinger. For eksempel har en nyutdannet kunstner selvfølgelig mindre aktivitet enn en etablert. En skulptør har som regel færre utstillinger enn en videokunstner, og det er flere utstillingsmuligheter hvis du er bosatt i Oslo enn f.eks. i Molde. Vi har også forventet større aktivitet hvis søkeren akkurat har avsluttet et langt arbeidsstipend. Det er en tydelig tendens at kunstnerne inntar flere roller, som gallerist i kunstnerstyrte visningssteder, kuratorvirksomhet og kunstpolitisk aktivitet. Dette har vi vurdert som en del av aktiviteten, men kun hvis man samtidig også kan se en betydelig egen kunstnerisk virksomhet. Komiteen hadde i tillegg også kjønn og geografisk tilhørighet i bevisstheten, og det tok vi med oss inn i prosessen.

Komiteen har jobbet på følgende måte:

I første runde ble vi delt opp i to grupper basert på kunstfaglig kompetanse. Gruppe A: Torbjørn Sørensen, Aslaug Juliussen, Mattias Härenstam, Kurt Johannessen og Jannik Abel. Gruppe B: Halvard Haugerud, Runa Carlsen, Maia Urstad, Mette Hellenes og Grethe Fredriksen.

Gruppene arbeidet med vurderingen: Ja til stipend eller nei til stipend. De søknadene som fikk ja i en eller begge gruppene, gikk videre til andre runde. I dette systemet er alle søknadene sikret å bli sett to ganger. De søknadene som går videre til runde to, er sikret å bli vurdert fire ganger. I andre runde ble vi delt inn i to nye grupper basert på kunstfaglig kompetanse. Gruppe A: Torbjørn Sørensen, Aslaug Juliussen, Grethe Fredriksen, Kurt Johannessen, Runa Carlsen. Gruppe B: Halvard Haugerud, Maia Urstad, Gunnhild Moe, Mattias Härenstam og Jannik Abel. Hvis gruppen i denne runden sa ja til stipend, anbefalte vi også et spesifikt stipend til kandidaten. Etter at begge gruppene hadde gitt sin vurdering, jobbet arbeidsutvalget, Torbjørn Sørensen, Runa Carlsen og Jannik Abel, med å samkjøre de to gruppenes anbefalinger.

Anbefalinger rundt søknadsprosessen:

Komiteen anbefaler alle å søke så mange stipender de er kvalifisert for, dette gir deg flere muligheter å få tildelt stipend.

  • Vær så tydelig og konsis som du kan, gå ut ifra at komiteen ikke kjenner til ditt kunstnerskap. Skriv i beskrivelsen av verkene hva de er, hvor store de er, hva de er laget av, og hvor de evt. ble vist.
  • Søk med de nyeste arbeidene du har.
  • Søker du stipend for seniorer eller etablerte, gi en oversikt over kunstnerskapet ditt.
  • Søker du med verk du har laget sammen med andre, anbefaler vi, hvis du har egen kunstnerisk praksis, å legge ved dine egne verk i tillegg. - Søker du med lyd, send inn lydfil i tillegg til dokumentasjons foto.
  • Søker du med video, send inn videoen, ikke bare stillfoto.
  • Søker du med performance eller installasjon, send gjerne inn en video i tillegg til dokumentasjonsfoto.
  • Søker du med maleri, tegning, foto etc. er det fint med et oversiktsbilde fra utstilling.
  • I begrunnelsen av bruk av stipend er det viktig å beskrive hva dine fremtidige planer er, samt kort om kunstnerskapets essens. Legg inn fremtidige utstillinger i din CV.
  • Har det vært grunner for at opphold i aktivitet, som f.eks. mamma-/pappaperm, sykdom etc., skriv det i søknaden.

Vi har hatt gleden av å gå igjennom over 1700 kunstnerskap. Over 500 kunstnere mottar stipend i år, men vi skulle ønske det var flere stipender å gi ut, for det er mange som både fortjener og trenger midlene. Vi oppfordrer alle til å søke igjen. Det var mange søknader som imponerte oss, men som av ulike årsaker ikke fikk midler i år. Vi takker for tilliten som har blitt vist oss, det er et ansvar vi har gått inn i med ydmykhet og åpenhet.

Jannik Abel, på vegne av Stipendkomiteen for billedkunstnere, 2014.