Giske truer kunstmuseene

Av: Johanne Landsverk

Publisert:

Utgave: 4/2008

Del: 

Kulturminister Trond Giske bruker gulrot og pisk for å tvinge kunstmuseene inn i stormuseer sammen med museer for blant annet gruvedrift og jernbaner. Hvorfor reagerer ingen kunstnere på det som nå skjer? spør Erlend Høyersten, direktør ved Sørlandets kunstmuseum.

Både i Kristiansand, Stavanger og Trondheim er store museumssammenslåinger på gang, og flere kunstmuseer er satt under sterkt press. Kulturminister Trond Giske lover gulrøtter til de museene som er snille, som penger til nybygg. Desto verre for de slemme som nekter å føye seg. Museumsreformen skal gjennomføres, og Giske har hastverk.
Styret i Sørlandets kunst-museum har to ganger sagt nei til sammenslåing med Agder Naturmuseum og Botaniske hage og Vest-Agder-museet.
– Giske vil ha ett stort museum med ny toppledelse og nytt styre. Etter en grundig vurdering av faglige, økonomiske og administrative fordeler og ulemper, har styret sagt nei til konsolidering. Sørlandets kunstmuseum inngår i et norsk og internasjonalt nettverk, der vi samarbeider om store utstillinger innenfor samtidskunst. Styret mener at museets utvikling videre er best ivaretatt ved å stå utenfor en konsolidering, sier direktør Erlend Høyersten.
Men da blir det også pisk i form av økonomiske straffereaksjoner.
– Dette får konsekvenser for realveksten, og vi får heller ikke midler til nybygg. Er man i en situasjon der nybygg er helt nødvendig, blir man på sett og vis tvunget inn i dette, sier Høyersten.
– For vår del ser vi ingen administrativ effekt av en sammenslåing, og den faglige gevinsten er også svært usikker.

– Er kunstnerne drittleie?
Høyersten synes det er trist at kunstmuseene på denne måten blir pålagt å gå inn i prosesser som kan gå utover publikumstilbudet og satsningen på samtidskunsten.
– Det er merkelig at ikke kunstnerne i større grad er opptatt av det som nå skjer. Kanskje er de drittleie av institusjonene, og opplever dem som utdaterte? spør han.
– Vi lever i en gullalder for norsk samtidskunst, og derfor blir det viktigere og viktigere å ta vare på og vise det som skjer. Jeg mener det er bra å opprettholde de høyt spesialiserte museene. De siste årene har vist at museene trenger en profesjonalisering av ledelse og drift, av samtidsprofil og samfunnsrolle, og konsolidering er ikke løsningen på den problemstillingen.

Et stort tilbakeslag
I Stavanger er det foreslått en fusjon mellom Rogaland kunstmuseum, Stavanger museum og Arkeologisk museum.
– Vi mister status internasjonalt om vi ikke kan fortsette som et selvstendig kunstmuseum. Det ville virkelig blitt et stort tilbakeslag, sier direktør ved Rogaland kunstmuseum Peter S. Meyer.
Han mener det ikke lenger er grunnlag for fusjonen når Arkeologisk museum etter alt å dømme vil gå sammen med universitetsmuseene. Derfor undersøker museumsstyret nå andre muligheter.
– Styret vårt vurderer fordeler og ulemper med sammenslåinger. Vi vil blant annet finne ut av om det kan bli et sterkere formelt samarbeid med den lokale kunstforeningen. På sikt kan vi få en ny konstruksjon der kunstmuseet tar mer aktivt del i det lokale kunstlivet, i tillegg til at vi viser nasjonal og internasjonal kunst, uttaler Meyer.

Nordenfjeldske nekter
I Sør-Trøndelag er det planer om å slå sammen syv museer til ett stormuseum. Trondheim kunstmuseum er positive, men Nordenfjeldske kunstindustrimuseum har sagt nei.
– Det sier seg selv at det ikke går å slå sammen kunsthåndverk med havbruk, veteranjernbane og gruvedrift, mener Jan-Lauritz Opstad, direktør ved Nordenfjeldske kunstindustrimuseum i Trondheim.
– Nordenfjeldske er dessuten en stiftelse som selv eier både samlingene og bygningene, og nå blir det forventet at vi bare skal gi fra oss alt til et nytt museum. Vi ble bedt om å svare ja eller nei til å overføre eiendommen og samlingene til en ny stiftelse uten å vite hva dette var. Jeg vet ikke engang om vi har lov til det, sier han.
Opstad presiserer at han ikke er imot museumsreformen.
– Men vi er imot den modellen som politikerne nå vil tvinge oss inn i. Våre fag ville drukne fullstendig om vi hadde kommet sammen med de kulturhistoriske museene.

Politikerne vil ha ett museum
Han forteller at Giske egentlig var åpen for en løsning med to museer i Sør-Trøndelag, der Nordenfjeldske, Trondheim kunstmuseum og Ringve museum ble slått sammen, mens de kulturhistoriske museene fikk et museum for seg.
– Men departementet har overlatt til fylkeskommunen å kjøre saken, og politikerne vil bare ha ett museum.
Likevel har Trondheim kunstmuseum sagt ja til å bli med i stormodellen?
– Ja, jeg er veldig overrasket over at Trondheim kunstmuseum ikke er på linje med kunstmuseene i Kristiansand og Stavanger. Man har blitt lovet mye penger, men de som har vært med på dette før vet jo at pengene går med til å bygge opp en ny stor administrasjon, mens det faglige forsvinner. Man ser det blant annet ved Nasjonalmuseet, at de ulike fagene blir borte.

Blir lovet penger
Men direktør ved Trondheim kunstmuseum Randi Lium er ikke redd for at det kunstfaglige skal bli svekket.
– En forutsetning for sammenslåing er at museet skal ha fokus på billedkunst som før. Alle museene er jo opptatt av sitt eget, samtidig som vi må ha entusiasme for det nye stormuseet, sier Lium. Hun forteller at de musene som går inn i museumssamarbeidet er lovet økte bevilgninger.
– Hadde vi ikke blitt med, hadde vi ikke blitt lovet penger til bedre magasin og teknisk konservator.
Verre går det med Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, som nekter å gå inn i samarbeidet.
– Vi har jo på en måte rett til å si nei, men vi blir straffet. Ennå vet vi ikke hva straffen blir, men det handler om økonomi og kutt i bevilgninger, forteller Opstad.

Bruker maktmidler
Det sies at man aldri har opplevd at en kulturminister går så dypt inn i en sak. Og her brukes det makt og pressmidler.
– På et møte med Giske ble det sagt rett ut at han skulle sørge for å få de rette folka inn i styrene, slik at det kunne bli ja til sammenslåing i de fleste museumsstyrene. Man har også prøvd å få skiftet ut styret her ved Nordenfjeldske, men det viste seg at styremedlemmene hadde ett år igjen, og de nektet å gå. Dermed måtte departementet gi seg, sier direktør Opstad.
Giske har plassert Ap-politikeren Aase Sætran som styreleder ved Trondheim kunstmuseum. Hun ble oppnevnt av departementet i fjor.