Ønsker leder med kunstfaglig kompetanse

Av: Anja Johansen

Publisert:

Utgave: 4/2008

Del: 

Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK) har vært uten daglig leder siden oktober 2007. Stillingen lyses nå ut.

– Tiden var moden for å gå gjennom en del grunnleggende aspekter knyttet til senterets virksomhet og organisasjon. Styret ønsket å få god tid til å diskutere disse før man ansatte ny daglig leder, forklarer tidligere styreleder Annika Borg. Av praktiske årsaker har Borg fungert som arbeidende styreleder fram til slutten av april i år, da kunsthåndverker Wibeke Krohn ble valgt til ny styreleder.
– Formålet var å vurdere kunstnersenterets virksomhet for å se på hvilke funksjoner senteret har i dag, og hvilken rolle vi ønsker TSSK skal ha fremover, sier Wibeke Krohn.
Det idealistiske og kunstnerstyrte senteret fungerer per i dag både som formidler av ulike samtidskunstutstillinger, og som sekretariat for en rekke faglige utvalg – deriblant Regionalt Samarbeid for Utsmykning.
Styret vedtok nylig å erstatte senterets utstillingsutvalg med et kunstfaglig råd. Utstillingsutvalget har tidligere hatt det faglige ansvaret for virksomheten, og bestod av tre kunstnere fra styret. Styret skal nå istedet oppnevne et kunstfaglig råd. Sammensetningen i rådet er foreløpig uavklart, men kvalifikasjonene man ønsker seg av kommende daglig leder står klart.
– Styret har vedtatt at vi ønsker oss en daglig leder med kunstfaglig kompetanse og særlig kjennskap til samtidskunstfeltet, sier Wibeke Krohn. – Erfaring innen kulturadministrasjon, kulturformidling og prosjektledelse vil selvsagt også være viktig.
Ny daglig leder forventes å være på plass til høsten. I mellomtiden er Annika Borg engasjert som fungerende daglig leder i en 50 % stilling.