Rubiks kube

Av: Lill K. Stensrud

Publisert:

Utgave: 4/2008

Del: 

Som en Rubiks kube vekker Espen Dietrichsons arbeider en lyst til fikling og utprøvelser, men i motsetning til Rubiks kube, skal ikke Dietrichsons puslespill løses.

44 vakre innrammede akvarell- og blyanttegninger bærer samme navn som utstillingens tittel og fungerer som skisser av Dietrichsons realiserte og urealiserte prosjekter. Triplane er ett av de realiserte prosjektene; et trehodet fly i reell størrelse med et solid, sirkelformet vingespenn som dømmer flyet til vemodig, evig stillstand. Sketches for a Mechanical Sunrise og Triplane kan sees som utstillingens hovedverker hva presentasjon og format angår, og gir samtidig et fint innblikk i Dietrichsons kunstneriske univers.
Utstillingen kan grovt deles inn i to kategorier; abstrakte skulpturer og mekaniske prototyper. Jeg er fristet til å betegne Dietrichsons abstrakte skulpturer for specific objects. Hans skulpturer går i dialog med minimalismens ikke-relasjonelle objekter, men med ett viktig unntak, utførelsen. Dietrichson er en håndverker med finesse. De mekaniske prototypene er utopiske, men i gjenkjennelige former. Opplevelse og tolkning av disse to kategoriene er ulike. På den ene siden statiske objekter som fordrer en reduktiv tolkning og på den andre siden, teatralske oppfinnelser som involverer betrakteren direkte. Felles for alle arbeidene er en fysisk og maskulin lekenhet.
«Sketches for a Mechanical Sunrise» er Espen Dietrichsons tredje separatutstilling på ett år. Utstillingen på UKS skiller seg ikke veldig ut fra de to foregående, og er, i likhet med utstillingen på Bomuldsfabriken i fjor, en god og omfattende presentasjon av et allerede unikt kunstnerskap.