Den livgivende utstillingsavtalen!

Av: Hilde Tørdal

Publisert:

Utgave: 5/2015

Del: 

Denne høsten er det fylkes- og kommunevalg, og Norske Billedkunstnere har startet sin kampanje for å påvirke kulturdebatten i regionene. Målet med kampanjen er lønn for kunstnernes arbeid med utstillinger på arenaer med finansiering fra fylke og kommune.
Man skulle tro at det var en selvfølge å få betalt for det arbeidet man gjør når man stiller ut på et offentlig visningssted, men slik er det altså ikke. Dette tror vi ikke de fleste er klar over, og kampanjen går til dels ut på å opplyse om virkeligheten slik den er og komme med en konkret løsning. Løsningen er en ny standard vi er i ferd med å utarbeide, kalt utstillingsavtalen. Men først må vi få økt bevilgningene til utstillingsstedene, slik at det er noe å forhandle om.
Norske Billedkunstneres inntekter fra kunstnerisk arbeid har falt dramatisk siden 2008. I samme periode som norske lønninger gikk opp 23 prosent i snitt, gikk våre ned over 10 prosent. Selv om vi fryktet det verste, var dette svært nedslående tall og et alvorlig signal for vår yrkesgruppe. Forskning, knyttet til den solide utredningen om kunstnerøkonomien som kom på nyåret, viser at norske kunstnere ikke får ta del i den positive økonomiske utviklingen vi er med på å skape i samfunnet rundt oss. Utviklingen er slik at kunstnernes utgifter med utstillinger bare øker, mens inntektene går i motsatt retning.
Kunstverdenen profesjonaliseres. Det stilles høyere krav til kvalitet og teknologi og i Norge er det kostbart med tjenester, materialer, leie av lokaler, innkjøp av verktøy, programvare og utstyr kunstneren bekoster. Kunsten er blitt mer avansert, men inntektene og bevilgningene står ikke i stil til hva som kreves for å lage god kunst. Man har rett og slett glemt kunstnerens del av regnestykket!
De aller fleste som går på utstillinger gjør det for å få nye inntrykk, bruke sansene og gi rom for nye tanker — de fleste kjøper ikke med seg kunsten hjem. Selv om kunsten ikke selges som objekter, så har kunstneren med utstillingen skapt verdier for publikum. De tar med seg inntrykkene hjem, litt på samme måte som når man har vært på en konsert.
Vi vet at kunstforeninger, kunsthaller og kunstsentre, som får driftsmidler fra fylket eller kommunen, ofte er underfinansiert. Norske Billedkunstnere ønsker ikke å sette kunstnerne opp mot utstillingssteder regionalt som sliter med økonomien. Vår appell er derfor at lokalpolitikerne prioriterer friske midler til visuell kunst i sine budsjetter og til kunstnernes side av økonomien. Ved at kunstnerne får rettmessig betalt, sørger man for et levende, variert og profesjonelt kunstliv i hele landet. Med utstillingsavtalen etablerer vi en ny standard for finansiering, slik at kunstneren helt enkelt får betalt for arbeidet og tar del i den verdiskapningen de åpenbart er en del av.
Kunstforeninger, kunsthaller og kunstsentre trenger økte bevilgninger i neste periode fra fylke og kommune, for å rette opp i den alvorlige økonomiske situasjonen norske kunstnere står i. Politikerne har nå sjansen til å vise ansvar, ved å aktivt snu den alarmerende utviklingen i kunstnerøknomien. Dermed kan de slå to fluer i én smekk: Lønn for arbeid er rettferdig overfor kunstnerne,  samtidig som det er livgivende for lokalsamfunnet!