Nytt år, nye muligheter

Av: Hilde Tørdal

Publisert:

Utgave: 1/2016

Del: 

Norges nye kulturminister, Linda Hofstad Helleland (H), ble utnevnt i statsråd rett før jul. Bare dager tidligere ble det offentliggjort at Tone Hansen, direktør ved Henie Onstad Kunstsenter, er ny leder av Kulturrådet, etter Yngve Slettholm.
Hansen har dype røtter i samtidskunsten, blant annet som arbeidende styreleder for Unge Kunstneres Samfund (UKS) og egen praksis som billedkunstner. Rådet vil få en styrket kompetanse fra det visuelle kunstfeltet med henne som leder, sammen med Jorunn Veiteberg som nyutnevnt rådsmedlem og med en ny periode for Geir Haraldseth, leder ved Rogaland Kunstsenter. Norske Billedkunstnere (NBK) ser positivt på dette og tar styrkingen i kompetansen i rådet som en anerkjennelse av at det visuelle feltet har et spesielt behov for å løftes og styrkes fremover. Det lover også godt at kulturministeren nevner i pressemeldingen at kunstnerøkonomien og internasjonalisering er områder hun gleder seg til å samarbeide med Tone Hansen om fremover.
NBK er imidlertid imot forslaget om å fire på kravet om at alle rådsmedlemmer i Kulturrådet skal ha kunstfaglig kompetanse, i og med at det finnes så mange kompetente fagfolk som også innehar administrativ kompetanse m.m. Et samlet kunstnerkollegium i Kunstnernettverket er også dypt skeptisk til det som oppleves som sterke føringer i mandatet som Kulturrådet, ved Statens kunstnerstipend, har fått fra Kulturdepartementet til å se på konsekvensene av å skille ut behandlingen av statlige stipend fra den samordnede og effektive løsningen vi har i dag. I dagens ordning behandler stipendkomiteene alle søknader samtidig, og kunstnerne slipper å søke og rapportere mer enn én gang i året. NBK vil levere et skriftlig innspill til dette fordi stipend er så viktig for vår kunstnergruppe, og vi har behov for å synliggjøre hvilke alvorlige konsekvenser en slik endring vil medføre. Kunstnernettverket skriver i tillegg et samlet innspill fra de områdene som det er konsensus om og som berører alle kunstfelt.
Kunstnerøkonomien generelt og visuell kunst spesielt er områder som bør løftes fremover, for å kompensere for manglende tidligere satsing. NBK vil ha fokus på utstillingsøkonomien gjennom arbeidet med å utvikle Utstillingsavtalen, sammen med de andre kunstnerorganisasjonene på det visuelle kunstfeltet. Vi er i full gang med å utforme et felles forslag til statsbudsjett for 2017. NBK vil også utforme forslag til partienes kulturelle partiprogram før stortingsvalget i 2017.
NBK ser frem til å møte kulturminister Linda Hofstad Helleland. Vi skal jobbe for å starte en god dialog om behovet for å videreføre reformen for lønnsvekst i kunstnerstipendene og fortsette med en samordnet behandling for statlige stipend og vederlagsmidler gjennom kunstnerorganisasjonene. Vi vil følge opp Den kulturelle skolesekken (DKS)for å sørge for ekspertise og kunnskaper om vårt felt nå når ordningen er lagt inn under det som før het Rikskonsertene. KORO – Kunst i offentlige rom er også i endring, og NBK vil naturligvis følge utviklingen der tett.
Vårt nyttårsforsett er å bedre kunstnerøkonomien og sette ytterligere fokus på verdien av kunst og kunstnerne som skapende kraft i samfunnet.