PUBLISERT

Av: Billedkunst Redaksjon

Publisert:

Utgave: 2/2017

Del: 

Seks ferske publikasjoner servert av Elin Maria Olaussen og Karen Christine Tandberg fra Torpedo

_____________________________________________
 

Olav Brostrup Müller
EX FLUVIO OPES
TILT #1 / Harpefoss Hotell (2016)

TILT er det nyeste tilskuddet fra den flerkunstneriske arenaen Harpefoss Hotell i Sør-Fron: en serie publikasjoner, film- og musikkproduksjoner.
Bokserien presenterer kunstprosjekter, skjønnlitterære tekster og sakprosa som vektlegger nye plattformer for kunstnerisk produksjon, kritikk og undersøkelse. I TILT #1 handler det om elva. I både kunst og populærkultur har elva klart å bevare sin metaforiske kraft – ikke minst som vannveien til ukjent steder.
Men hva slags type elv renner gjennom Gudbrandsdalen? Går det an å dikte opp et helt nytt elveløp? Og er det mulig å skape et drømmesamfunn på bunnen av Lågen? Drøm deg vekk med denne grønne, lille publikasjonen, lekkert designet av Eller med a.
Olav Brostrup Müller er en Lillehammer-basert forfatter og journalist. Siden 2013 har han drevet det fiktive transport- og eventbyrået Gudbrandsdal Ubåtservice, basert på submarin opplevelsesturisme på Lågen og dens sideelver.

_____________________________________________
 

Elena Filipovic
The Apparently Marginal Activities
of Marcel Duchamp

The MIT Press (2016)

I denne publikasjonen gis ny forståelse og innsikt i Marcel Duchamps innflytelse på kunsten gjennom en undersøkelse av hans kuratering, arkivering og kunstformidling: aktiviteter som vanligvis ikke sees på som «kunstneriske». Forfatter og kunsthistoriker Elena Filipovic sporer opp en rekke av Duchamps prosjekter og praksiser i årene 1913–69, fra readymaden til hans siste posthume arbeid Étant donnés via undersøkelser av hans notatskriving, arkivering, fotografering, markedsføring, salg og kuratering, i tillegg til sjeldent billedmateriale.
Filipovic argumenterer for at disse aktivitetene og særlig hans kuratoriske strategier kan betraktes som langt mer enn bare tillegg til de berømte kunstverkene. Snarere er de med på å utgjøre hans livsverk, og gjennom dette vært med på å revidere ideen om hva en moderne kunstner kan være.

_____________________________________________
 

Here is Information.
Mobilise. Selected writings by Ian White

Mike Sperlinger (red.)
LUX (2016)

I boken Here is information. Mobilise samler redaktør Mike Sperlinger et knippe sentrale tekster av kunstner, skribent, lærer og kurator Ian White (1971–2013). Som kurator har White vært særlig innflytelsesrik på definisjonen av det bevegelige bildet – kunstfilmen – ikke minst gjennom hans arbeid ved Whitechapel Gallery og LUX, hvor han også var initiativtaker til forskningssatsingen for film, LUX Associate Artists Program (AAP).
Tekstene i boken spenner fra anmeldelser og katalogessayer til utdrag fra bloggen Lives of Performers. I tillegg presenteres et utvalg av Whites refleksjoner om kunstnerskap som Ruth Buchanan, Gabriel Byrne, Isa Genzken, Peter Gidal, Martin Gustavsson, Oliver Husain, Sharon Lockhart, Stuart Marshall, Yvonne Rainer, Jimmy Robert og David Wojnarowicz.
Boken kommer med etterord av den britiske fotografen Josephine Pryde.

_____________________________________________
 

Jorunn Veiteberg
Kunstnardrivne visningsrom:
Årestadar for ny kunst

Fagbokforlaget (2017)

Det siste tiåret har det oppstått mange kunstnerdrevne visningssteder i Norge. De har blitt anerkjente som viktige og vitale arnesteder for visning og produksjon av ny kunst, til og med veiledende for de mer etablerte institusjonene.
Men hva innebærer det egentlig å være kunstnerdrevet eller selvorganisert? Hvordan skiller disse seg fra mer etablerte institusjoner og kommersielle gallerier? Blir de regnet som et alternativ eller et supplement?
Dette er spørsmål kunsthistoriker Jorunn Veiteberg stiller i denne boka som ser nærmere på effekten av Kulturrådets prøveordning fra 2010 der fem utvalgte visningssteder ble tildelt driftsstøtte: Kurant og Small Projects i Tromsø, Entrée i Bergen og Dortmund Bodega og 1857 i Oslo. Boka kan leses både som et bidrag til norsk samtidskunsthistorie og som en vurdering av driftsstøttens betydning.

_____________________________________________
 

Flying Letters 1:
Leserom / Reading Room

Nina Schjønsby (red.)
Tekstbyrået forlag (2017)

Reading Room er den første utgivelse i den nye bokserien Flying Letters som handler om lesing og skriving i kunstfeltet. Kunsthistoriker og redaktør Nina Schjønsby har invitert elleve bidragsytere til å fortelle om leseerfaringer som har vært viktige for dem, blant dem Linda Nochlin, Dara Birnbaum, Dag Johan Haugerud, Marius Kiøsterud, Melinda Marlow og Elisabeth Mathisen.
–    Denne samlingen av tekster er blitt til med ønske om å gjøre lesing – som ofte forbindes med noe intimt og privat – til noe sosialt. Serien vil følges opp av andre bøker om alt fra boksamlinger og skriving til oversettelser av tekster, sier Schjønsby.
Boken er på norsk og engelsk, og designet er satt av Ian Brown.
Tekstbyrået er både et tekstlaboratorium, oversettervirksomhet og forlag og drives av Halvor Haugen og Nina Schjønsby.

_____________________________________________
 

Inger Christensen
Hemmelighetstilstanden
Pax Forlag (2017)

Nå lanserer Pax Forlag essaysamlingen Hemmelighetsstilstanden, oversatt til norsk av Camilla Groth.
Inger Christensen (1935–2009) regnes som en av våre viktigste nordiske lyrikere. Flere av verkene hennes er moderne klassikere. Christensen var også en lysende og inspirerende essayist, og i Hemmelighetstilstanden tar hun utgangspunkt i egen skriving og forsøker å finne gyldige svar på poetikkens grunnspørsmål – om språkets relasjon til verden og menneskets relasjon til språket – men også på de store spørsmålene om enkeltmenneskets forhold til naturen, historien og universet.
I sine undersøkelser vokser Hemmelighetstilstanden frem som en fascinerende og mektig poetikk, og ikke minst som en reise innen eksistensialismen.