MEDLEMSUNDERSØKELSEN: DERES STEMME

Av: Billedkunst Redaksjon

Publisert:

Utgave: 3/2017

Del: 
Gaute Brochmann / Tine Semb (redaksjonen)

Komplett sprikende svar på enkelte områder. Påfallende enighet om andre ting. Det er fasiten etter at dere svarte på hva dere synes om Billedkunst.

Det er med skrekkblandet forventing man henvender seg til sine egne lesere for å motta en uhildet dom over det man holder på med. Ikke desto mindre er det viktig å gjøre det. Og vi er dypt takknemlige for alle som har tatt seg bryet med å svare på leserundersøkelsen som var vedlagt Billedkunst nummer 2 2017.

For like sikkert som at det å drive et blad etter helt demokratiske prinsipper er en umulighet, er det åpenbart at den tilbakemeldingen man får fra sin egen omgangskrets, kollegaer og bekjente er ganske verdiløs når det gjelder å finne ut av hva medlemmene i Norske Billedkunstnere (NBK) egentlig ønsker seg av medlemsbladet sitt. Nå har alle hatt en anonym mulighet til å si sitt.

Og dommen foreligger her:

Når det gjelder hva slags kunst vi skal dekke – og ikke minst hvordan – er meningene svært delte. Men med tanke på selve bladets verd og eksistensgrunnlag, er vi glade for at inntrykket i all hovedsak er meget positivt.
Dette er viktig for oss å vite. Vi er i en prosess der vi arbeider aktivt for å øke annonseinntektene til Billedkunst, som igjen skal føre til at en mindre del av medlemskontingenten til NBK går til bladet. Dette arbeidet går for øyeblikket bra; inntektene øker uten at utgiftene gjør det samme. Og det at bladet er viktig for dere, at dere vil ha en fysisk kopi mellom hendene, og at annonsørene betaler for noe dere er interessert i, det er selve eksistensgrunnlaget for Billedkunsts videre liv.

Om innholdet

Når det gjelder innholdet, er det særlig to hovedtendenser vi tar med oss i det videre arbeidet.
Den ene er et klart inntrykket av at dere ønsker dere et enda mer kunstnernært innhold som tilbyr kunstnernes perspektiv og utgjør et tydeligere medlemsblad; et særmagasin for norske kunstnere.
Det andre er at dere er positive til et enda mer visuelt preg på bladet med flere, større og bedre bilder, da særlig med fokus på verk, verksproduksjon og kunstneriske prosesser.
I tillegg viser undersøkelsen at det er et stående ønske fra dere om at vi skal dekke et så bredt spekter som mulig både kunstnerisk, aldersmessig og geografisk. Det er ikke slik at vi ikke har tenkt på dette tidligere. Men det er godt å bli minnet på at vi må gjøre vårt ytterste for å svare til hele NBKs medlemsmasse.
Kort sagt har dere slått fast at Billedkunst er viktig for dere. Og at dere vil at vi skal gjøre en enda bedre jobb for å dekke deres særinteresser. Det ønsket skal vi gjøre vårt ytterste for å oppfylle.