• Kuratorene Stina Högkvist (midten) og Lina Dzuverovic (t.h) gleder seg til å ta fatt på oppdraget for Momentum 2009, støttet av Punkt Øs direktør Dag Aak Sveinar.

    Eivind Lauritzen

Punkt Ø skal sikre framtiden til Momentum

Av: Trine Thorbjørnsen

Publisert:

Utgave: 5/2008

Del: 

Med nye offentlige midler, en ny organisasjon og eget utstillingslokale, skal Momentum styrke sin posisjon som nordisk biennale med internasjonal forankring.

Biennalen Momentum ble sist arrangert i 2006, og var derfor forventet i 2008.
Hva var årsaken til at Momentum ikke ble gjennomført i år?
– Årsaken til at Momentum i år ble utsatt, har med manglende egenkapital å gjøre. I stedet for å ta et nytt underskudd, har vi prioritert å legge opp penger og bygge opp organisasjonen. Opprettelsen av Punkt Ø som knutepunktorganisasjon gir den økonomiske tryggheten Momentum-biennalen og andre store satsinger behøver, sier Dag Aak Sveinar, direktør for Punkt Ø.
Sveinar ble ansatt som ny direktør for Punkt Ø i oktober 2007. Han kommer fra direktørjobben i Kulturkvartalet i Ålesund (Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE).
Hva er planene for den nye organisasjonen?
– Mange aktiviteter fortsetter som før, samtidig som vi utvider aktiviteten. Det nye er at Punkt Ø har kjøpt Kunsthall Momentum, noe som sikrer driften av Momentum framover og gir oss frihet til å utvikle stedet. Kunsthallen representerer det urbane og fleksible, mens Galleri F15 holder utstillinger hele året og ligger i vakre landlige omgivelser. I tillegg satser vi på aktiviteter i hele fylket. I sommer har vi gjennomført fire temporære prosjekter på ulike steder i Østfold.
Når går neste Momentum av stabelen?
– Åpningsdatoen er klar, 29. august 2009. Kuratorene er Lina Dzuverovic og Stina Högkvist. Momentum er en nordisk biennale med et internasjonalt perspektiv. Dzuverovic og Högkvist begynner nå sitt samarbeid, og skal denne høsten gjøre research i de nordiske landene og i noen nordiske kunstkolonier som Berlin.
Kuratorene stiller seg åpne til sin nye oppgave, men har flere ting til felles. De er opptatt av diskusjoner rundt politikk, feminisme og kjønn, og kulturelle og visuelle forestillinger som «det nordiske».
Lina Dzurverovic, som bor i London, har tidligere arbeidet i Norge, blant annet gjennom The British Council-programmet «Once Seen», og som gjestekurator ved Kunstmuseet KUBE i Ålesund.
Hun er deleier og direktør for Electra, et London-basert agentfirma for samtidskunst. I 2006 fikk hun utnevnelsen «deciBel» fra Art Council i England for sin kuratorvirksomhet. Hennes spesialområde er nye medier, film og performance.
Stina Högkvist arbeider for tiden med utstillingen «Hypocricy» ved Nasjonalmuseet, sammen med kurator Koyo Kouoh fra Senegal. Hun er ansatt som kurator ved Nasjonalmuseet, og utdannet kunsthistoriker fra Uppsala Universitet og kurator fra Konstfack, Stockholm.