JEG ♡ HØSTUSTILLINGEN

Av: Billedkunst Redaksjon

Publisert:

Utgave: 4/2017

Del: 

«Kunst kan defineres som et fantasifullt og nyskapende estetisk kulturuttrykk for indre eller ytre opplevelser.»

Slik begynner den ganske omfattende Wikipedia-artikkelen om nettopp «kunst». Jeg synes ikke dette høres helt galt ut. Men hvis jeg skulle skrevet en kunstdefinisjon basert på den norske kunstvirkeligheten nå, er den neppe helt presis. Kanskje burde det heller stått noe slik som «kunst er en konseptuell og intellektuell utforsking og problematisering av fenomener i samtiden, gjerne underlagt en spesifikk sammenheng og tematisk kontekst, definert av kunstneren selv eller en ekstern kurator.»

Differansen mellom disse to måtene å definere kunst på fører til at mange som ikke er spesielt interessert i feltet, ofte kommer med den beryktede frasen «jeg forstår ikke kunst». Jeg har sympati med dem som føler det slik. Personlig har jeg fått et annet problem, en utfordring jeg føler jeg deler med mange av dem som skriver kritikker for oss i Billedkunst, nemlig at vi kan si at «vi forstår kunst».

«Åja, er dette en stein fra planeten mars.» «Aha, er disse tegningene skapt basert på en matematisk formel brukt av nazistene for å kartlegge raserenhet. Slik å forstå, er dette bildet malt på plastikk fra gummibåter som er brukt av flyktninger for å krysse Middelhavet» – og så vet vi nok om kunsthistorien til å plassere både fenomen og fremtoning i de rette kategoriene. Men hva så!?

For å være litt kategorisk: Jeg er dritt lei av kunst der den bakenforliggende tematikken trumfer den umiddelbare estetiske opplevelsen. Gjerne begge deler. Men estetikken først.

Det er derfor jeg er så svak for Høstutstillingen og synes all kritikk av den er et tegn på svak kunstforståelse og dårlig selvtillit. I møte med sin spraglete, sprikende, notorisk ikke-kuraterbare natur er den i sitt innerste vesen immun mot problemene som hefter med mye annen samtidskunst.

Er alle verkene gode? Langt ifra. Om alle verkene fungerer som «et fantasifullt og nyskapende estetisk kulturuttrykk»? Selvsagt ikke. Men poenget er at det ikke er noen der ute som kan fortelle deg om det er slik eller ikke. Det er noe du selv må oppleve, ikke forstå, i møte med de enkelte verkene.

Gaute Brochmann

HØSTUTSTILLINGEN + BILLEDKUNST = SANT

Med sine 130 årganger og helt særegne posisjon i norsk kulturliv, trenger denne utstillingen knapt noen nærmere introduksjon for at folk skal vite hva de kan forvente når Høstutstillingen den 16. september igjen åpner dørene for Norges mest engasjerende utstillingsformat.

Men selv om viraken, kritikken og de gode besøkstallene er velkjente, er det hyggelig å benytte anledningen til å si noen ord om bakgrunnen. Den første Høstutstillingen ble arrangert i 1882, og allerede i 1884 inngikk billedkunstnerne en avtale med staten, som gjennom et årlig tilskudd skulle sikre økonomien. Navnet ble endret til Statens Kunstutstilling, men blir som oftest kun referert til som Høstutstillingen.

I 1930 stod Kunstnernes Hus ferdig, og Høstutstillingen fikk permanent adresse. Høstutstillingen har siden 1888 vært administrert av kunstnernes egen fag- og interesseorganisasjon, i dag Norske Billedkunstnere (NBK), det vil si av kunstnerne selv.

Norske Billedkunstnere har siden 1975 også gitt ut fagbladet Billedkunst. Dette gjør Billedkunst til både landets eldste nålevende kunstpublikasjon og det mediet i Norge som står tettest på kunstfeltet, med sitt fokus på blant annet kunstnere, kunstproduksjon, fagpolitikk og rammebetingelser.

Og siden Høstutstillingen og Billedkunst på den måten er to sider av samme sak, altså Norske Billedkunstneres representasjon av sitt eget fagfelt, velger vi her å slå sammen alle sidene i årets Høstutstillingskatalog og Billedkunst nummer 4 2017 og skape en helt ny plattform for kunstformidling. Slik vil vi at besøkende på Høstutstillingen og medlemmene i Norske Billedkunstnere både skal få oversikt over alle kunstnere og verk i årets utstilling og Norges fremste kunstmagasin rett i hånden.

Sammen med designerne i Yokoland har vi altså forenet alle gode krefter for å skape det du nå holder i hånden, den aller første av sitt slag. Og vi vil med dette benytte anledningen til å ønske alle en riktig god Høstutstilling 2017!

Charlotte T. Dølvik, utstillingsleder for Høstutstillingen
Gaute Brochmann, redaktør i Billedkunst
Tine Semb, fagredaktør i Billedkunst