• Tre års kunstnerisk samarbeid ble markert med utstillingen «Pang Pang». Her fra Karianne Stenslands performance Train and delusions.

    Märit Aaronsson

Marienborg på leting etter lokaler

Av: Anja Johansen

Publisert:

Utgave: 5/2008

Del: 

Kunstnerne ved Marienborg atelierfelleskap har sagt opp leiekontrakten med Rom Eiendom AS, og ser seg nå om etter nye lokaler.

Visjonen med atelierfellesskapet var å vise at det er mulig for unge kunstnere å etablere seg i Trondheim. Kunstnerne har de siste årene aktualisert byens samtidskunstscene gjennom debatter, utstillinger og ulike tverrfaglige prosjekter. Usikre fremtidsutsikter og økning i husleie, i tillegg til dårlig ventilasjon og isolasjon, er hovedgrunnene til at aktiviteten i Osloveien nå avvikles. Kontrakten utløper ved nyttår.
At kunstnerne nå flytter ut av NSBs gamle verkstedslokaler innebærer imidlertid ikke slutten for kunstnerfellesskapet:
– De tre årene på Marienborg har vært gjensidig inspirerende, bekrefter kunstnerne Edvine Larssen, Kjersti Berg og Karianne Stensland, som gjerne vil fortsette samarbeidet. – Vi ser at Trondheim har et potensial når det gjelder samtidskunst, og mener byen har behov for et atelierfellesskap til, sier Stensland.
Marienborgerne har foreløpig ikke sett seg ut noen konkrete lokaler, men vil undersøke mulighetene for å dele verksteder og driftsutgifter med Lademoen kunstnerverksteder. De håper å finne funksjonelle lokaler i nærheten av Lademoen, men etterlyser drahjelp fra kommunen i prosessen.
– Vi ser selvsagt positivt på å være med på en eventuell befaring, sier Kjersti Lerseth fra Trondheim kommune. Hun kan likevel ikke love kunstnerne lokaler fra januar neste år. – Initiativet må komme fra kunstnerne selv. Per i dag eier kommunen svært få lokaler, så her må man nok kontakte private aktører.
Marienborg atelierfellesskap har i år mottatt husleiestøtte fra kommunen. Kunstnerne kan søke om en videreføring av denne støtten ved en eventuell nyetablering, men utfallet av søknaden er som ellers avhengig av kommunens behandling av budsjettet for 2009.