Tomme atelierer i Oslo

Av: Arild H. Eriksen

Publisert:

Utgave: 5/2008

Del: 

I sommer rettet dagspressen søkelys mot at et tyvetalls arbeidslokaler for byens kunstnere i de kommunalt eide atelierene på Frysja, Trafo og Christiania torv i Oslo står tomme.

Denne begredelige situasjonen har sin bakgrunn i et sent-arbeidende byråkrati og likegyldige politikere. For snart to år siden vedtok Oslo bystyre å innføre nye standardkontrakter samt nytt regelverk for tildeling. I mellomtiden har en rekke kunstnere blitt kastet ut etter hvert som leiekontraktene har gått ut. Situasjonen er uholdbar i en by der kvadratmeterprisen for anstendige arbeidslokaler sjelden matcher en stram kunstnerøkonomi.
Kulturbyråd Torger Ødegaard forteller at det er to saker som skal på plass før kommunen kan fylle de tomme atelierene:
– Det skal opprettes et tildelingsutvalg. Dette skal bestå av to eller tre politikere oppnevnt av byrådet, samt en kunsthåndverker og en billedkunstner oppnevnt av sine respektive fagforeninger. Samtidig er et nytt regelverk for tildeling på høring. Så snart høringsrunden og det nye regelverket for tildeling er vedtatt, vil arbeidet med utleie av de ledige atelierene igangsettes.
Ødegaard bekrefter overfor Billedkunst at dette er en prioritert sak, og at han har bedt om fortgang i arbeidet. Han vil imidlertid ikke spesifisere noe tidspunkt for ferdigstilling av det nye regelverket.