Kunstakademiet i Tromsø i en tynn tråd

Av: Torill Østby Haaland

Publisert:

Utgave: 6/2008

Del: 

Ved opprettelsen av Kunstakademiet i Tromsø for et år siden blomstret optimismen. Nå har manglende finansiering lagt demper på stemningen.

På siste styremøte ved Høgskolen i Tromsø (HITø) ble det fremmet et forslag om å fryse opptaket av nye kunstakademistudenter for høsten 2009. Høyskolen mangler midler til å utvide lokalene slik at 15 nye studenter får plass i tillegg til de 24 som er der fra før. Planene om å fryse inntaket kom som et sjokk på studentene, men plassproblemene har de måttet leve med lenge:
– Det har hele tiden vært et problem hvor andreårsstudentene skal gjøre av seg. I år fikk vi lokaler i løpet av sommeren, men vi visste jo at kunstfagavdelingen kom til å få det samme problemet til neste år igjen, forteller andreårsstudent Frank Ludvigsen.

Mangler fullfinansiering
– Forutsetingen for at akademiet skulle opprettes var fullfinansiering, men dette ble ikke fulgt opp i statsbudsjettet. Slik det ser ut nå har ikke høyskoleledelsen noe annet valg enn å fryse inntaket, sier Ludvigsen.
Rektor ved HITø, Ulf Christensen, forteller mer om bakgrunnen for situasjonen:
– Årsaken til problemet er at vi kun har fått finansiering til studieplasser, og ikke til lokaler. Vi har mange ganger understreket overfor kunnskapsdepartementet at et kunstakademi trenger større plass. Til nå har vi brukt 5 millioner fra andre deler av høyskolens virksomhet for å få plass til andreårsstudentene på kunstfag. Vi har tatt opp saken om inntaksutsettelse for å signalisere at det må ligge inne en fullfinansiering for å kunne drive et kunstakademi.
Har dere fått løfter om fullfinansiering fra politisk hold?
– I søknaden til departementet lå det fra vår side en forutsetning om fullfinansiering. Derfor er vår oppfatning at vi fikk løfter om dette.

Utsettelse
Forslaget om inntaksstopp ble foreløpig nedstemt i styret. Muligens var studentenes underskriftskampanje mot forslaget utslagsgivende. 1200 underskrifter ble samlet inn og overlevert før styremøtet. Vedtaket innebærer at høgskoleledelsen vil fortsette å jobbe mot en annen løsning på situasjonen:
– Forslaget om inntaksstopp utsettes til neste styremøte i november. Før den tid vil vi jobbe med å få myndighetene til å dekke driften av lokaler. Kommunen og fylkeskommunen blir viktige støttespillere, og vi vil få dem til å hjelpe oss med å øve press både på regjeringen og utdanningskomiteen, sier Christensen. – Hvis man mener at Kunstakademiet i Tromsø er en juvel her i landsdelen, må man forstå at vi trenger større lokaler.
Vitner den manglende finansieringen om mangel på kunnskap når det gjelder plassbehovene til en kunstutdannelse?
– Det vitner i hvert fall om at man ikke har full forståelse for at et kunstakademi har et annet arealbehov enn det for eksempel en lærerutdannelse har.
Christensen er fortsatt optimistisk på vegne av skolen:
– Vi håper opptaket blir som planlagt i 2009. I den videre prosessen vil vi også være i dialog med Universitetet i Tromsø, siden det overtar ansvaret fra 1. januar.
Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Jens Revold, understreker at husleie normalt dekkes gjennom basisbevilgningene, og mener at HiTØ har fått det de ble lovet i 2006.
Husleia kom først opp som ekstra bevilgning i 2008. Vi har ikke fått med finansiering av husleia på statsbudsjettet i år, men vi får se om stortinget ønsker å gjøre noe med dette før budsjettet blir vedtatt.