Ny visningsarena for tredimensjonal kunst

Av: Arild H. Eriksen

Publisert:

Utgave: 6/2008

Del: 

Norske Billedhoggere åpnet i september den bebudete nye visningsarenaen for tredimensjonal kunst: Skulpturarena öst.

Foreningens lokaler og parken rundt utgjør sammen med vindusgalleriene på T-banestasjonen den permanente visningsplattformen. I tillegg kunne man se åpningsutstillingen flere steder i nærområdet: Carl Berners plass, Kaffekompaniet på Carl Berners plass, og Oslo Taxisentrals lokaler.
Med kunsthistoriker Linda Olsen som ansatt prosjektleder, skal Skulpturarena öst i løpet av en treårig prosjektperiode utvikle en plattform for tredimensjonal kunst med utstillinger, prosjekter og seminarer. Både norske og utenlandske kunstnere skal trekkes inn i prosjektet.
Prosjektet er i denne perioden støttet av Oslo kommune i form av lønnsmidler til prosjektleder, og av Oslo T-banedrift med gratis leie av vindusgalleriene på Carl Berner. For de kommende utstillingene må det skaffes finansiering fra utstilling til utstilling.
Den pågående utstillingen, kalt «Figurasjoner», har kommet til etter prinsippet om fri innsendelse og er vurdert av en jury. Utstillingsformen vil variere mellom temautstillinger, gruppeutstillinger og soloutstillinger.