Knallhard kritikk av Stavanger2008

Av: Ingunn Haraldsen

Publisert:

Utgave: 7/2008

Del: 

Stavanger 2008 betalte ikke visningsvederlag til kunstnerne. Et kunstnerpar har nå sendt et åpent brev til kulturministeren.

Omlag 70 kunstnere deltok på utstillingen «A World of Folk», et av prestisjeprosjektene i Stavanger 2008. Ingen kunstnere fikk betalt for utstillingen.
Nå har kunstnerparet David og Linnéa Blakéus Calder sendt et åpent brev til kulturminister Trond Giske. De er opprørte over at kunstnerne som står bak utstillingens innhold ikke får en krone, mens tilretteleggerne har et budsjett på 6,7 millioner. Calden synes dette er spesielt merkelig siden Stavanger2008 er støttet med betydelige statlige midler.
Leder av Stavanger2008, Mary Miller, vil ikke betale kunstnerne. Hun viser til at kunstnerne skrev under på en kontrakt og derfor visste hva vilkårene for utstillingen var. Miller var dessuten i kontakt med Norske Kunsthåndverkere (NK) i forkant av utstillingen. På bakgrunn av deres svar, mener hun at visningsvederlag ikke er nødvendig.
NKs styreleder Lise Stang Lund stiller seg undrende til dette:
– NK har ikke blitt kontaktet direkte av Miller eller andre fra Stavanger2008 i forbindelse med denne utstillingen. Hvis arrangører får statlig støtte, skal kunstnerne få vederlag, sier Lise Stang Lund til Billedkunst.
David Calder innser at pengene er tapt for denne gang. Han ønsker derfor å diskutere saken prinsipielt fremover.
– Mange kunstnere synes ikke det er verdt å bruke så mye tid på denne kampen, siden vederlaget er så lite i seg selv. Det er synd, men forståelig. Det er riktig at vi skrev under en låneavtale og at det ikke stod noe om visningsvederlag i denne. Men det bør likevel ikke hindre oss i debattere en ordning som skal fungere, sier Calder til Billedkunst.
Calder forteller at de aldri fikk svar på om de ville få visningsvederlag, og han reagerer på at de fikk kontrakten så tett opp mot utstillingen.
Jeg tror det er gjengs for mange kunstnere. Vi står svakt når vi ikke får tid til å forene oss om våre krav.