Bodø Kunstforening synger på siste vers

Av: Line Harr Skagestad

Publisert:

Utgave: 7/2008

Del: 

Bodø Kunstforening er truet av nedleggelse. Driftskostnadene ble fordoblet da de flyttet inn i nye lokaler, og med finanskrisen har de nødvendige salgsinntektene uteblitt. Nå frir de til Bodø kommune om mer støtte.

– Dersom vi må legge ned, vil det få store konsekvenser for kunstlivet i Nord-Norge, ikke minst med tanke på «Nordnorsken», sier intendant i Bodø Kunstforening, Irena Jovic. Vandreutstillingen «Nordnorsken» eies og administreres av Bodø Kunstforening, og er den største kunstutstillingen i Nord-Norge.
Intendanten framholder at de er avhengige av flere driftsmidler for å kunne klare seg.
– Vi er jo en ideell, ikke-kommersiell organisasjon, og kan ikke basere oss på privat galleridrift, forteller hun. – Vi arrangerer to kommersielle utstillinger i året, men folk kjøper jo ikke kunst i det hele tatt for tiden. Når salgsinntektene uteblir, er ikke driftsstøtten fra Bodø kommune tilstrekkelig, understreker Jovic, som tilføyer at kommunen har vært veldig gavmilde overfor kunstforeningen.
– Vi har allerede mottatt nærmere 1 million kroner i år, men det dekker bare så vidt husleien.
Kunstforeningen har måttet permittere flere ansatte, og har ikke mulighet til å fortsette hvis de ikke får ytterligere driftsstøtte fra kommunen. Skjebnen til Bodø Kunstforening vil bli avgjort i desember, når de får et endelig svar fra kommunen.