Endelig! Konsulentregisteret er i boks

Av: Torill Østby Haaland

Publisert:

Utgave: 7/2008

Del: 

Brikkene rundt KOROs nye konsulentregister er falt på plass. Fra 9. desember kan interesserte gå inn på KOROs hjemmesider og finne søknadsskjema for kunstkonsulenter. Målet er et register som både er mangfoldig og profesjonelt.

– Du har i et tidligere intervju understreket at bredden i registeret er viktig. Finnes det likevel noen konkrete og absolutte krav dere vil stille til søkerne, Mari Aarre, rådgiver i KORO?
– I utgangspunktet skal konsulentene ha relevant kunstfaglig erfaring, praktisk eller teoretisk. Vi ser etter folk med bred orientering fra samtidskunstfeltet og gjerne med kurator- eller produsenterfaring. Majoriteten av konsulentene vil fortsatt være kunstnere, men fordi prosjektene våre er så komplekse og ulike, trengs flere ulike typer kompetanse. Derfor er folk fra andre fagområder også velkomne til å søke. Prosjektledererfaring er uansett noe vi kommer til å vektlegge.
Hvordan vil innlemmelsen i registeret foregå?
– Vi vil ha inntak to ganger i året. Søknadsskjema vil bli lagt ut på nettsidene våre, og første søknadsfrist er 1. februar 2009. Det vil bli en grundig opptaksprosess, og i visse tilfeller kan det bli aktuelt å kalle inn til intervju. Hvis dette virker skremmende, så skynder jeg meg å understreke at alle som søker vil få en objektiv og grei behandling.

Obligatorisk
Aarre forteller at man være innlemmet i Konsulentregisteret for å kunne jobbe med KORO-prosjekter:
– For at registeret skal bli et effektivt redskap, vil registrering bli obligatorisk. – For alle våre tidligere og nåværende konsulenter, gjør vi oppmerksom på at ingen automatisk innlemmes i registeret. Alle må nå søke hvis de vil være med, sier Aarre.
Konsulentkursene, som tidligere bare er tatt av et fåtall av de som faktisk jobber som kunstkonsulenter, vil nå bli obligatoriske. Kursene vil dessuten forandre karakter:
– Alle som er innlemmet i registeret må gjennomføre konsulentkurs. Erfarne konsu-lenter vil nødvendigvis inneha mye av denne kompetansen fra før, men i prinsippet blir kurset obligatorisk. Det dreier seg om tredagers intensive introduksjonskurs, gjennomført med KOROs egne ressurser og i egne lokaler.

Åpenhet og profesjonalisering
KORO har tidligere fått kritikk for å bruke de samme konsulentene om og om igjen, og det har vært vanskelig for yngre kunstnere å få innpass. Dette vil bedre seg med det nye registeret:
– Ja, vi håper at registeret kan bli et viktig rekrutteringsverktøy for oss. Vi vil nå ut til flere, også yngre, potensielle konsulenter, forteller Aarre. – Registeret vil fungere som en informasjonskanal der alle som er innlemmet vil motta utlysninger av samtlige av våre prosjekter. Dermed blir det enklere for folk å søke, og det blir enklere for oss å finne frem til den konsulenten som egner seg best til det spesifikke kunstprosjektet.
Betyr det at Koro aktivt vil lete blant de som er registrert?
– Noen ganger vil vi kanskje oppfordre spesielle kandidater til å søke, slik man gjør med alle andre stillingsutlysninger. Men alle prosjekter vil utlyses, og samtlige konsulenter vil få sine søknader behandlet.
Tanken er at registeret, i tillegg til å være et redskap for KORO, skal være tilgjengelig for andre oppdragsgivere?
– Som statens fagorgan for kunst i offentlige rom, tar vi ansvar for kvalitetsheving og profesjonalisering av fagfeltet, herunder også konsulentrollen. Gjennom søknadsprosessen samler vi inn fagrelevant informasjon om konsulentene, som deretter vil gjøres tilgjengelig på nett. For de som ønsker det, vil det likevel bli mulig å velge å være usynlige på nett, slik at det kun er KORO som har tilgang til personopplysningene.
Vi håper at registeret vil bedre rekrutteringsprosessen og føre til større åpenhet om våre prosjekter og oppnevninger. Slik blir etableringen av konsulentregisteret en positiv utfordring og mulighet for kunstfeltet, og vi håper at mange både nye og «gamle» vil melde seg!, avslutter Mari Aarre.