• Ahmad Faiz, Botanisk Hage, Tøyen, Oslo 1976

    Syed Mujahid Ali

En dråpe i havet

Av: Marius Wang

Publisert:

Utgave: 7/2008

Del: 

80 millioner bilder tar oss med på en utflukt i norsk fotografihistorie. Med fokus på det kulturhistoriske fotografiet markerer redaktørene for boka og kuratorer for utstillingen, Jonas Ekeberg og Harald Østgaard Lund, et skille eller i hvert fall en distanse til det kunstneriske fotografiet – men er det mulig å slippe unna?

I spenningspunktet mellom dokumentasjon og estetisk forføring setter utstillingen og boka søkelys på arven av analoge fotografier som er å finne i norske billedarkiv. 80 millioner bilder er det estimerte antallet fotografier som er potensielt bevaringsverdige etter den analoge epoken, og i så måte utgangspunktet for sammensetningen av utstillingen. Etter å ha fått tilsendt billedmateriale fra flere titalls offentlige og private arkiver, har Ekeberg og Lunds utvalg resultert i 63 billedserier fra høyst forskjellige brukssammenhenger og fotografer.
I en tilbakeskuende reise gjennom norsk kulturhistorie møter en allerede etablerte ikoner innen fotohistorien som Axel Lindahl, Knud Knudsen, Marcus Selmer og Anders Beer Wilse, men ikke minst trekkes totalt ukjente fotografer og praksiser frem i lyset. Dokumentasjon av lobotomioperasjoner ved Gaustad Sykehus på 50- og 60-tallet, forbryterportretter fra Botsfengselet i Kristiania, Fridtjof Nansens nære møte med hungersnøden i Russland, klasseportretter i sort-hvitt og farger, politiets åstedsbilder og topografiske fotografier av riksvei 50 i Nord-Norge som leder betrakteren lengre enn øyet kan se. Hva gjør dette høyst brede utvalget av fotografiske motiver og sjangre sammen, i samme bok og utstilling?
80 millioner bilder åpner dørene på vidt gap og inviterer til en etterlengtet diskusjon omkring forståelsen og tolkningen av fotografiets posisjon som dokument, kunnskap og estetisk uttrykk. På en meget vellykket måte makter Ekeberg og Lund å visualisere flere av de mest åpenbare problemstillingene en står overfor i møtet med det fotografiske dokumentet i en historisk kontekst. For hvordan relaterer man seg til et fotografi når opphavssituasjonen er uviss og motivet blir stående i veien for den opprinnelige bruksfunksjonen? 80 millioner bilder gir ingen konkrete svar, men det kan vel heller verken kreves eller forventes. Det som er sikkert er at Ekeberg og Lunds omgang med materialet først og fremst har resultert i et praktverk av en bok som gir en god indikasjon på det mangfoldet som omsluttes av fotografiet, samt den usynlige overgangen mellom fotografiet som dokumentasjon og estetisk uttrykk. Den konsekvente bruken av det serielle, i stedet for en fokus på enkeltbildet, samt at det er benyttet orginalpositiver der det har vært mulig, åpner opp for nye tolkninger og gir en dypere innsikt i fotografenes arbeidsmetoder og visuelle uttrykk. De 63 billedseriene er alle introdusert av en kort innførende tekst som tar for seg ulike sider ved fotografen, opphavet, motivet og brukssammenhengen. Disse elementene gir boka en nærmest pedagogisk form både visuelt og tekstmessig. I tillegg til billedseriene følger fire velskrevne tematiske essay av henholdsvis Øivind Storm Bjerke (UiO), Knut Kjeldstadli (UiO), Trond Bjorli (Norsk folkemuseum) og Susanne Østby Sæther (Preus). Boka fungerer i så måte nesten som et oppslagsverk og som introduksjon og inspirasjon for videre forskning og studium. 80 millioner bilder kan betraktes som en milepæl i norsk fotohistorie, og la oss håpe at den kan fungere som en generator for en bredere, dypere og mer strukturert tverrfaglig forskning innen norsk fotohistorie i årene som kommer.