• Eva Bakkeslett: Alkymi, 2006

Pressen fortier kunstnernes engasjement i klimakrisen

Av: A.K. Jortveit, E....

Publisert:

Utgave: 7/2008

Del: 

Steinar Lem og Rasmus Hansson etterlyser i sin kronikk i Dagbladet et kunstnerisk engasjement i klimadebatten, og kunst som kan beskrive menneskets selvpåførte krisesituasjon.

Men Hansson og Lem har ikke rett i at ingenting gjøres. Innen billedkunsten er allerede mye på gang. Kunstnere er engasjerte!

Kunsten som katalysator
Nordmenn og -kvinner er unntatt klimakrisen. Oljen holder oss ennå flytende. Kunstnere alene kan ikke redde folk fra apatien, men kunst kan bidra til at flere henter frem engasjementet og viljen til handling. På den norske kunstscenen er det flere aktører og institusjoner som tar opp problemstillinger knyttet til miljøet. Det nye kunstakademiet ved Høyskolen i Tromsø har fokus på kunst og økologi, men dette viktige studiet trues nå av opptaksstopp grunnet manglende midler. LIAF, Lofoten Internasjonale Kunstfestival, hadde i år bærekraftig framtid som tema. Norske Kunstforeningers 30-årsjubileum markeres i år med utstillingen «Recycling the looking-glass, Trash art – Found objects», som problematiserer samtidskunst og miljø i en globalisert verden. Utstillingen turnerer nå til en rekke kunstforeninger over det ganske land. I Bergen hadde B-Open i høst fokus på kunstneriske strategier rettet mot miljø – og klimaendringene med seminaret Hot House – Art and Human Ecology. Kunstkvarteret Lofoten arrangerte nylig et seminar i forbindelse med åpningen av den store utstillingen «Africa/Now» der det ble fokusert på etiske og estetiske perspektiver på naturen som ressurs. I Fykse i Hardanger arbeider en gruppe unge kunstnere med bærekraftig miljø sammen med lokalbefolkningen. På Engeløya i Nordland drives prosjektet Katalysator, et drivhus og tverrfaglig laboratorium for kunst og økologi, samt Living Cultures, et tverrfaglig nettverk for bærekraftig kultur i Norden og Baltikum.
Dette er bare noen eksempler på det som skjer for tiden. I disse prosjektene arbeider man aktivt og bevisst med ulike strategier for å engasjere deltagere og tilskuere til å stille spørsmål ved etablerte sannheter, samt inspirere til andre måter å forholde seg til klimadebatten på. Kunsten kan være en katalysator som aktiverer folk til å sanse, føle, tenke og handle, i kontrast til forskeres tørre fakta. Media spesielt er lite flinke til å fange opp det som hender på den ikke-kommersielle kunstscenen. Dette bidrar til forestillingen om at lite skjer.

Tverrfaglig samarbeid
Det er bred enighet blant forskere om at klimakrisen er menneskeskapt. Det er derfor alles plikt, som forvaltere av verdensarven, å gå oss selv etter i sømmene. Einstein hevdet at det ikke er mulig å løse problemer med de samme metodene som skapte dem. For å endre handlemønstre og skape nye visjoner er vi nødt til å tenke ukonvensjonelt og kommunisere på tvers av faggrenser. Samarbeid mellom kunstnere og forskere, samfunnsvitere og andre engasjerte kan føre til etablering av nye, langsiktige og bærekraftige samfunnsmodeller. På konferansen Tipping Point Norway, som ble arrangert i sommer, møttes norske kunstnere og klimaforskere til dialog om miljø- og klimaspørsmål. Et konkret resultat av denne konferansen er etableringen av en tverrfaglig arbeidsgruppe som aktivt tar opp klimaspørsmål og ser på hvordan vi kan handle sammen.

Kunst som reell deltaker
Kunst kan bidra til å gjenopprette ærbødighet og respekt for naturlige systemer. Det eksisterende synet på verden rettferdiggjør plyndring av naturens og de menneskelige ressurser. Her kan kunstnere gi nye navigeringsmetoder. Sanser og følelser er gjerne fraværende når vi tilegner oss kunnskap. Mange har mistet evnen til å se sammenhengene mellom egne handlinger og ringvirkninger i miljøet. Vi blir således passive mottakere av kunnskap og fakta. En slik tendens kan stenge for engasjert og kritisk tenkning overfor våre omgivelser. Å gjenoppdage sansene er en viktig nøkkel til en mer helhetlig verdensanskuelse. Kunst kan fremme sterke sanseopplevelser og sette i gang tankeprosesser som kan bevege sinnet og medvirke til holdningsendringer.
Kunsten og kulturen er ikke et våpen, som Lem og Hansson mener, men en selvstendig og reell deltaker i dette krevende og viktige arbeidet for planeten vi forvalter.

Anne Karin Jortveit, billedkunstner og skribent
Eva Bakkeslett, kunstner og kultivator innen kunst og økologi
Elin Tanding Sørensen, billedkunstner og Landskapsarkitekt MNLA
Erle Stenberg, billedkunstner