• Forundret kunde med kvittering pålydende null kroner har vært utsatt for Superflex-prosjektet Free Shop

    Edgar Bachel

Subtil energi i Haugesund

Av: Torill Østby Haaland

Publisert:

Utgave: 7/2008

Del: 

Ved Haugesund Billedgalleri vaier Stavanger 2008-vimpler i det ruskete høstværet. Kulturhovedstaden har beveget seg utenfor Stavangers grenser.

Dynamos tema er energi. De fleste verkene er prosessuelle, intervenerende og interaktive. Til sammen ti prosjekter befinner seg delvis i Billedgalleriet, delvis ute i det offentlige rom i Haugesund sentrum. På grunn av den temporære og prosessuelle karakteren til mange av verkene, kan det som tilreisende kritiker være en utfordring å få med seg Dynamo i sin helhet. Det var mange interessante prosjekter i Haugesund. Jeg har valgt å fokusere på noen av dem.
Trekkplasteret Superflex har måttet utsette sitt hovedbidrag, Oil Fountain, på grunn av manglende finansiering. I stedet bidrar de med prosjektet Free Shop, som tidligere har funnet sted blant annet i Japan. Utvalgte butikker lar i et avgrenset tidsrom være å ta betalt for varer som kunder vil kjøpe. Free Shop annonseres ikke på forhånd, og kunden får heller ikke beskjed om hvorfor varene er gratis. Tanken er blant annet å få folk til å forestille seg et samfunn der penger ikke fins.
Det var Mega Pizza Away i Haraldsgaten som var åsted for Free Shop den dagen jeg var der. Ingen andre tilstede var klar over det – overraskelsesmomentet er en viktig del av verket. Det skulle vise seg at også de ansatte ved pizzastedet levde i uvisshet, for verken jeg eller noen andre fikk gratis pizza. Jeg befant meg i den absurde situasjonen at jeg var tilskuer til en happening som ingen egentlig skulle være tilskuer til, og som dessuten viste seg å ikke finne sted. Hvordan vurderer man noe slikt? Som mislykket fordi kommunikasjonen har sviktet? Neppe (Free Shop ble satt i gang en time seinere etter at Dynamos fotograf hadde vært innom for å dokumentere prosjektet). Tvert imot tilførte den sviktende kommunikasjonen verket en ny dimensjon. Ved at virkeligheten ikke lot seg intervenere ble det reist spørsmål rundt den relasjonelle estetikkens natur. Dens levevilkår er samhandling og kommunikasjon, men i dette tilfellet var det nettopp mangelen på kommunikasjon som fikk kunstverket til å leve sitt eget liv. Synd at kun jeg og et par andre var de eneste som fikk det med seg.
Vigdis Haugtrø og Jan de Giers prosjekt Husly er mer synlig i byrommet: En liten bolig bygges midt i Haugesund sentrum. Sentrale deler av verket er kunstnernes tilstedeværelse (huset er deres hjem den uken arbeidet pågår), dialogen med lokalbefolkningen som er velkommen inn, og det faktum at boligen hovedsakelig skal bygges av materialer som er gjenvunnet eller gratis. Husly demonstrerer for oss hvor lite man egentlig har behov for. En aktuell problemstilling selvfølgelig. Spørsmålet er om den er interessant som kunst. Et verk som dette er på den ene siden antielitistisk – det befinner seg i det offentlige rom og publikum tar aktiv del i det – men på den andre siden kan måten det viser frem alternative, og «bedre», måter å samhandle eller leve på oppleves som moraliserende.
Jeg har mer sansen for André Steenbuch Marandons prosjekt Sonar; en kompleks installasjon i Torggaten der kunstneren nærmest inntar rollen som gal vitenskapsmann. Verket består blant annet av et laboratorium der forbipasserende inviteres inn for å bli tatt pulsen på. Utenfor laboratoriet undersøker en georadar grunnfjellet under oss. De to undersøkelsene samordnes, og på denne måten er deltagerens puls med på å bestemme et utsnitt av grunnfjellet som kommer opp på en skjerm, for deretter å bli printet ut på en button. Verket setter vår kroppslighet i forbindelse med det spesifikke stedet på en finurlig og humoristisk måte.
Siri Harr Steinviks prosjekt skiller seg ut som det eneste maleribaserte. Bildene viser kjernekraftverk fra forskjellige steder i verden. Referanser til romantikkens sublime naturfølelse gjør at de fremstår som skremmende og vakre på en gang. Et fengslende arbeid, som viser et nyansert bilde av en kompleks problemstilling.
I sin helhet representerer Dynamo et betydelig nærvær i Haugesund, og tidvis har man lykkes med å intervenere byen på en subtil og interessant måte.