Farge arrangerer sommerskole

Av: Lise Kristiansen

Publisert:

Utgave: 3/2006

Del: 

– Istedenfor å oppfatte oss selv som ofre, ville vi bruke situasjonen til å tenke nytt omkring kunstutdannelsen, sier Steffen Håndlykken, en av kunstnerne som snur protestene rundt nedleggelsen av Institutt for farge til et positivt prosjekt.

Våren 2004 besluttet ledelsen ved Kunsthøyskolen i Oslo (KHiO) å stoppe inntaket til Institutt for farge. Tiltaket vakte sterke protester, både fra studenter og deler av fagpersonalet.
Nedbyggingen av instituttet tjente imidlertid som inspirasjon for de gjenværende studentene på instituttet, som organiserte innholdet i sin egen utdanning det siste studieåret. Nå videreføres dette initiativet av syv avgangsstudenter fra siste fargekull ved Fakultet for visuell kunst på KHiO, gjennom den uavhengige kunstnergruppen Institutt for Farge.
Fra 22. juni til 9. juli arrangerer gruppen utstillingen «Scramble for Survival» i Oslo Kunstforening. Utstillingen er en eksperimentell sommerskole, som er åpen for alle, der en rekke aktiviteter, foredrag og workshops skal sette søkelys på kunstutdanning, selvorganisering og alternativ pedagogikk.
Ifølge Steffen Håndlykken, en av kunstnerne i Institutt for Farge, er målet å utfordre grensene mellom kunst og sosialt engasjement, og å bidra til en forståelse av kunstutdannelsen, og da særlig studentrollen, som en egen form for kunstnerisk praksis.
Til Billedkunst sier Håndlykken at gruppen ville snu protestene rundt nedleggelsen til et positivt prosjekt, der studentene tok utgangspunkt i de mulighetene omorganiseringen innebar.
– Den strukturelle usikkerheten vi opplevde, skapte et åpent felt med store muligheter for selvorganisering. Istedenfor å oppfatte oss selv som ofre, ville vi bruke situasjonen til å tenke nytt omkring kunstutdanningen. Vi erstattet den tradisjonelle mediumbaserte undervisningen, som fremdeles er normen på de norske kunsthøgskolene, med en bredere form for kunstnerisk praksis, som innebærer noe annet enn ren produksjon av kunstverk.
Gruppen vil også presentere prosjektet i sin avgangsutstilling, som åpner 19. mai som en del av Nasjonalmuseets program «Ung Kunstscene på Tullinløkka».