• Ny daglig leder, Lars Gustav Midbøe, mener den elektroniske kunsten i Norge har vært for lenge inne i sin interne boble.

Ny lokalisering gir et større virkefelt

Av: Trine Thorbjørnsen

Publisert:

Utgave: 1/2009

Del: 

Atelier Nords nye lokalisering i Kunstnernes Hus betyr en bredere orientering, samtidig som de husløse «ustabile» kunstformene blir mer integrert i de etablerte kunstmiljøene.

Hvorfor valgte Atelier Nord å flytte til Kunstnernes Hus?
– Vi ønsker at den type kunst Atelier Nord represen-terer skal bli mer integrert i de etablerte kunstmiljøene, og ikke være på sidelinjen. Derfor er det veldig spennende å være her på Kunstnernes Hus. Vi ønsker å være en brobygger mellom ulike organisasjoner og miljøer, sier fungerende daglig leder Synne Bull.
Også ny daglig leder, Lars Gustav Midbøe, mener den elektroniske kunsten i Norge har vært for lenge inne i sin interne boble. Nå ønsker han å appellere til et bredere publikum, samle og gjøre det norske miljøet mer synlig gjennom tverrfaglig samarbeid, utstillinger og foredrag. Da kommer hans internasjonale erfaring med utstillingsprosjekter og gallerdrift godt med. Han har blant annet hatt ansvar for Electrohype 2008, en biennale i Sverige.
Hva blir Atelier Nords viktigste oppgave framover?
– Den viktigste oppgaven er å støtte kunsten og utvikle kunstprosjekter innen avansert teknologi. Det innebærer ofte å utvikle et elektronisk verktøy som del av verket. Altså ikke bare benytte ferdig eller eksisterende teknologi, som for eksempel video. Dernest har vi en viktig rolle som faglig formidler og et naturlig møtested i regionen. De små organisasjonene har en viktig rolle overfor de større og mer etablerte organisasjonene. Vi kan bidra med spesialkunnskap og kompetanse på hvordan den faglige formidlingen best kan gjøres. Dessuten vil vi involvere publikum mer, og legger nå opp til en forelesningsrekke og andre utstillingsrelaterte prosjekter, sier Midbøe.
Vil en bredere orientering endre Atelier Nords kunstneriske profil?
– Den nye lokaliseringen endrer ikke den kunstneriske profilen. Men lokaliseringen gjør det lettere å skape et naturlig møtested for den elektroniske kunsten i Oslo. Vi har plikt til å formidle kunsten og må nå ut bredt for å fange opp grupper som har interesse for feltet, understreker Midbøe.
Hva er et viktig framtidsprosjekt?
– Atelier Nord ønsker å satse mer på kunst i offentlig rom. Vi ønsker å bidra som veiledere, både for kunstnere og for KORO, i forhold til den type kunst som involverer teknologi, slik at man tør å satse på dette feltet, sier Synne Bull.
– Internett er også et offentlig rom. Akkurat nå samarbeider vi med den russiske kunstneren Roman Minaev, professor ved Rodschenko School of Photography and Multimedia i Moskva. I en workshop blir temaer rundt nye verkforståelser og eierskap i internett undersøkt. Deltakere her og studenter ved skolen i Moskva skal utveksle oppgaver og prosjekter via nettet. Resultatet vil vises som en utstilling. Atelier Nord har også produsert et kunstverk sammen med Roman Minaev. Det vises på lysreklameveggen ved Saga kino fra 27. januar, som det første av en rekke kunstverk i offentlig rom som Atelier Nord produserer i år. – Dette er et samarbeidsprosjekt der vi både kan samarbeide gjennom aktiviteter og bidra med vår kompetanse. Samtidig får vi formidlet våre prosjekter overfor et nytt publikum, som kanskje ikke til vanlig vil oppsøke denne type kunst, sier Bull.