Danske kunstnere deler regningen

Av: Anne Marthe Dyvi

Publisert:

Utgave: 1/2009

Del: 

I Danmark har danske kunstnere organisert seg i 25 år. KKart er et firma som formidler og administrerer kunstneres arbeidskraft. Firmaet eies og drives av kunstnerne selv.

Nils Fuglesang, kontaktsjef i firmaet KKArt, forteller at det opprinnelig ble opprettet for å skaffe kunstnerne ordentlige arbeidsvilkår.
– Med 241 kunstnere tilknyttet firmaet og en omsetning på 25 millioner danske kroner i året, ca 30 millioner norske kroner, er KKArt i dag Danmarks største kunstneriske virksomhet. Det synes jeg egentlig er ganske godt gjort.
Kunstnerne er medarbeidere i KKArt, og firmaet sørger for kontrakter, det juridiske og oppgjør. For tiden går seks prosent av omsetningen til administrasjonen. Nils Fuglesang er bindeleddet mellom firmaet, kundene og kunstnerne, som er spredt over hele Danmark.
– Den vanligste måten for en kunstner å organisere seg på, er som selvstendig næringsdrivende. Men ikke alle makter å være sin egen selger, bokholder og så videre. Derfor er KKart en god løsning. Administrasjonen tar seg av alt det kunstnere sliter med på egen hånd, og som tar mye tid og krefter. Kunstnerne sitter igjen med en ryddig tilværelse og rettferdige økonomiske forhold, sier Fuglesang.
– Jeg arbeider for at kunstnere skal selge seg til dem som vil dem godt. Men dette kan bare lykkes hvis kunstnerne står sammen og jobber mot et felles mål, og for en felles profesjonell plattform. Gjør de det, kan KKart hjelpe dem med å skaffe ordentlige avtaler og et akseptabelt økonomisk nivå.
KKArt ønsker å bidra til en bevisstgjøring om kunstneren som samfunnsressurs, og ikke minst å forbedre de økonomiske forholdene for kunstnerne generelt. Levekårsundersøkelser viser at kunstnere har svært lav inntekt, og ifølge Fuglesang kan kunstnerne selv gjøre noe med dette.
Kunstnerne er noen skikkelige «hundehoder» når det gjelder solidaritet, og det er latterlig lett å utnytte en kunstner. Kunstnerne må verdsette sitt eget arbeid, i og med at de faktisk skaper så mye av verdi. KKArts største målsetning er å få kunstneren ut av offerrollen! De skal være offensive, avslutter Nils Fuglesang.