• Christopher Williams triptyk (t.v.), Marcus Hansson og Ulf Lundin: MASKIN (t.h.).

Mennesket er en maskin

Av: Hans Thorsen

Publisert:

Utgave: 1/2009

Del: 

Fra midten av 1800-tallet satte fotografiet billedkunstnerne under press, fordi deres monopol på visuell representasjon av virkeligheten ble utfordret av et nytt og bedre sannhetsvitne. Slik var fotografiet med på å starte den vedvarende og utforskende prosessen vi omtaler som modernismen, hvor det selv skulle bli innlemmet i kunstens utvidete felt.

THE CAMERA SHOW plasserer seg sånn sett inn i en historie hvor også fotografiet har utforsket sitt eget vesen. Blant annet presenteres en triptych av Christopher Williams som i følge pressemeldingen utgjør utgangspunktet for utstillingen. Verket består av tre fotografier, som viser et mellomformat kamera av typen Kiev 88, og minner om Magrittes klassiske pipe.
THE CAMERA SHOW er ingen ren fotoutstilling, men alle arbeidene kan sies å fungere ut i fra en fotobasert logikk. Det som gjør sterkest inntrykk er Marcus Hansson og Ulf Lundin sitt verk MASKIN. Man går inn i en slags kasse. Det er mørkt og man venter i spenning, før et blitzlys blinker til og man i et øyeblikk ser sitt eget speilbilde. I det etterfølgende mørket kommer så et bilde av en selv til syne. Det er et indre bilde, dannet gjennom kjemiske prosesser i hjernen og med øyet som linse. MASKIN byr på både avventende spenning, sjokkeffekt, undring og ettertanke. Det er et verk du husker, og får lyst til å fortelle andre om.
I en tid hvor alle har kamera på mobiltelefonen, og det knipses digitale fotografier i øst og vest, er det lett å ta fotografiet for gitt. Dets rolle som sannhetsvitne er både utfordret og hverdagsliggjort. Utstillingen vekker interessen gjennom gode arbeider, men også ved å peke både bakover mot historien, og framover mot et utvidet felt som blir stadig videre. Fotografiet er dødt. Lenge leve fotografiet!