Overraskende liten nedgang i kunstsalget

Av: Line Harr Skagestad

Publisert:

Utgave: 2/2009

Del: 

Etter to år med formidabelt oppsving i kunstmarkedet, varslet finanskrisen om et kraftig fall i 2008. Til tross for dystre spådommer, viser årsregnskapet fra Bildende Kunstneres Hjelpefond at fjoråret ble langt bedre enn forventet. Avgiftstallene indikerer at det først og fremst er auksjonshusene og investeringskunsten som har fått lide under nedgangstidene.

Dagsavisen kunne nylig melde om et kraftig fall i fjorårets kunstsalg, men de siste tallene fra Bildende Kunstneres Hjelpefond viser at nedgangen var overraskende liten. – De foreløpige regnskapstallene for Bildende Kunstneres Hjelpefond indikerte en tydelig nedgang i kunstsalget i 2008, men nå som årsregnskapet er klart, er ikke tallene så dramatiske lenger, forteller direktør i Bildende Kunstneres Hjelpefond, Anniken Thorsen.
– Omsetningen i 2007 ble beregnet til 658 millioner kroner, mens vi kan anslå at den samlede kunstomsetningen i 2008 var på ca. 640 millioner, opplyser Thorsen.
– Omregningen fra avgiftsinngang til samlet kunstomsetning må bli omtrentlig, både fordi det ikke er avgift på lavpriskunst, og fordi en del kostbar kunst, der det er følgerett i stedet for kunstavgift, har lavere avgift enn 5 prosent, tilføyer hun.

Auksjonshusene
Det er de store auksjonshusene som har blitt mest berørt av nedgangstidene, med en betydelig omsetningssvikt i 2008. Ifølge Dagsavisen hadde Grev Wedels Plass Auksjoner en nedgang på 60 prosent, mens hovedauksjonene hos Blomquist falt med en tredel i fjor høst.
Etter at nye regler ble innført i 2007, skal det nå innbetales et følgerettsvederlag i tilknytning til kunstavgiften. Opphavspersonen til et kunstverk har krav på følgerettsvederlag ved videresalg. Dersom opphavspersonen ikke lever lenger, tilkommer vederlaget arvingene. Det er nettopp følgerettsandelen som viser størst reduksjon i avgiftstallene for 2008.

Mindre annenhåndssalg
– I 2007 var følgerettsdelen ca. 6,7 millioner kroner, mens den i 2008 er på 4,1 millioner kroner, eller en reduksjon på 38 prosent, forteller Thorsen. – Dette er i hovedsak investeringskunst, så det er altså i denne delen av kunstmarkedet man ser konsekvenser av kapitalkrisen, påpeker hun.
Til sammenlikning kan Thorsen fortelle at kunstavgiften hadde en nedgang på ca. 1,8 millioner kroner. Reduksjonen i innbetalt kunstavgift utgjør dermed bare 6 prosent.
Thorsen tilføyer at endringene i kunstavgiften kompliserer sammenlikningen av tallene for 2007 og 2008.
– En del av inntektene i 2007 var innbetalinger etter den gamle treprosentloven, hvor avgiftsgrunnlaget er et annet, bemerker hun.
– Fondet tok i budsjettet for 2008 høyde for den kommende finanskrisen, så resultatet er langt bedre enn forventet, konstaterer Thorsen.
– Vi utbetalte godt over 22 millioner kroner i støtte og stipend til norske kunstnere i 2008. Det er betryggende med et godt resultat i ryggen, med tanke på å kunne opprettholde dette nivået på tildelingene i årene fremover.