• Fra Snøskulptur Hovden 2009. På bildet skulpturer av (f.v.) Lukas Arons i samarbeid med Gro Suvatne Augland og Yngve Jørgensen, Piet Siig i samarbeid med Rebecca Calder og Zara Gaze.

    Alf Solbakken/Agder Kunstnersenter.

Kritisk for Agder Kunstnersenter

Av: Line Harr Skagestad

Publisert:

Utgave: 2/2009

Del: 

Etter flere år med synkende besøkstall og dårlig økonomi la Agder Kunstnersenter frem et forslag til ny driftsform i 2005. De ønsket å bedre driften ved å profesjonalisere fagområdet og iverksette nye tiltak. Prosjektet, kalt «Hvit Kube», fikk innvilget en støtte på tre millioner kroner fra Cultiva. Nå er pengene brukt opp, flere av prosjektene må legges på is og styret er i oppløsning.

Bidraget fra Cultiva var begrenset til maks tre år, men Agder Kunstnersenter har ennå ikke fullført planene sine. Interne uenigheter og kritisk økonomi har fått alvorlige konsekvenser for kunstnersenteret. Flere viktige prosjekter har blitt lagt på is. Senteret har blant annet trukket seg fra gjennomføringen av den spektakulære skulpturparken ArtMark i Kristiansand, da den ene eierorganisasjonen Norske Billedkunstnere – Agder (NBK – Agder) ikke støtter prosjektet. Kunstnersenteret har ikke lenger kapasitet til å ha utstillinger, åpningstidene må reduseres og det mangler penger til viktig formidling.
– Nå er vi tilbake der vi var før Cultiva kom inn og reddet oss, forteller daglig leder ved Agder Kunstnersenter, Linda Voreland, som er skuffet over at senteret ikke fikk økt driftsstøtte fra fylkeskommunen etter at Cultiva-bidraget opphørte.
– Vi har bare fått bevilgning tilsvarende den vi mottok i 2000. Fylkeskommunen har rett og slett fraskrevet seg sitt ansvar, hevder Voreland.
Kultursjef i Aust-Agder fylkeskommune, Per Nordstrøm, avviser denne påstanden.
– Vi har økt bidraget i tråd med prisstigningen i markedet, sier han, og tilføyer at Agder Kunstnersenter har kommet fint på banen de siste årene.
– Det var flott at Cultiva kom inn og løftet det. Vi innvilget en treårig støtte på 100 000 kroner til et av kunstnersenterets større prosjekter; Snøskulptur Hovden. Vi vil vurdere om det blir aktuelt å øke bidraget, forteller Nordstrøm.

Noen forbedringer
På hvilke måter har den treårige støtten fra Cultiva bidratt til å bedre driften av Agder Kunstnersenter?
– Midlene har blant annet bidratt til oppussing av senteret, ny hjemmeside, samt tydeligere profil; både i media og i politisk sammenheng, sier styreleder i Agder Kunstnersenter, Ole Rokvam.
– Alle agderkunstnerne og et utvalg av deres arbeider ble profesjonelt fotografert, digitalisert og presentert. En digital presentasjon av kunstnerne blir vist på utradisjonelle arenaer, som Kjevik flyplass, bibliotek og skoler.
Han tilføyer at de også holder på å bygge opp en egen database, og at bemanningen ble økt fra 0,8 til 4 årsverk i løpet av perioden senteret mottok støtte fra Cultiva.
– Da man iverksatte prosjektet «Hvit Kube» ble ikke strukturen til kunstnersenteret endret. Mange av de problemene man tidligere strevde med, som manglende kompetanse i styrearbeid, er derfor like aktuelle. Disse begrenser videre vekst, tilføyer Rokvam.

Trekker seg fra ArtMark
Hvorfor har Kunstnersenteret trukket seg fra ArtMark-prosjektet?
– Den ene eierorganisasjonen, NBK – Agder, ønsket ikke at senteret skulle bruke sine ressurser på prosjektet. De begrunner dette med at det kun finnes to billedhoggere tilsluttet NBK – Agder i regionen. Uten en 100 prosent backing fra alle involverte parter er det for risikabelt for kunstnersenteret å gå videre med prosjektet. Dette setter også senteret i en vanskelig økonomisk situasjon som har ført til at vi må si opp flere ansatte, bemerker Rokvam.
– Agder Kunstnersenter har klart å vitalisere seg i løpet av den perioden de fikk støtte fra oss, sier administrerende direktør i Cultiva, Erling Valvik.
– De har blant annet ansatt en ny daglig leder som har vært tydeligere i profileringen av kunstnersenteret. Men det er jo trist at de ikke fikk fullført prosjektene. Kunstnersenteret ønsker ikke å gå videre med ArtMark, selv om de hadde skrevet kontrakt med Cultiva om å gjennomføre prosjektet. Dette betyr at vi har mistet en avtalepartner og må lete etter en ny havn. Cultiva ønsker fortsatt å gjennomføre ArtMark-prosjektet, men kun som økonomisk bidragsyter. Nå må vi finne en ny samarbeidspartner som kan gjennomføre prosjektet, avslutter Valvik.

Styret i oppløsning
Noen dager etter at Billedkunst var i kontakt med styreleder i Agder Kunstnersenter, Ole Rokvam, fikk vi nye opplysninger fra daglig leder ved Agder Kunstnersenter, Linda Voreland:
– Styreleder Rokvam og nestleder Døviken har trukket seg fra sine styreverv ved Agder Kunstnersenter med umiddelbar virkning. Jeg er ikke kjent med at noen av de resterende styrerepresentantene har blitt valgt som kontaktperson for de ansatte eller som talsperson for senteret, forteller Voreland.