Færre stipend til den visuelle kunsten

Av: Trine Thorbjørnsen

Publisert:

Utgave: 3/2009

Del: 

Departementet trakk tilbake seks stipend i den endelige tildelingen av kunstnerstipend, og fulgte ikke forslaget til Utvalget for Statens Kunstnerstipend for 2009.

I kvotebrevet i desember ble NBK og FFF (Frie Fotografers Forbund) forespeilet respektive to og fire nye arbeidsstipend (to av disse er øremerket yngre kunstnere). Disse er nå inndratt.
– Dette er dramatisk for fotografene. For en liten organisasjon som ikke har oppsparte midler til å dele ut, betyr fire stipend veldig mye, sier daglig leder i FFF, Kjersti Solberg Monsen.
NBK og FFF er kritiske til de korte tidsfristene til saksbehandling.
– I januar fikk vi beskjed fra Utvalget om at vi kunne regne med fire nye arbeidsstipend. I midten av mars kom det brev om at de var blitt inndratt, bare få uker før stipendene skulle sendes til kunstnerne. Det er alt for liten tid til å omfordele midler, mener Solberg Monsen, og får støtte fra Gidsken Braadlie i NBK.
Lederen i Utvalget for Statens Kunstnerstipend Per Nordstrøm sier de tar departementetes avgjørelse til etteretning.
– Vår vurdering til fordeling av kvoter bygger på resultatene fra Løken-utvalgets rapport og levekårsundersøkelsen.
Fagavdeling og statsekretær i departementet var ikke tilgjengelig for kommentar da Billedkunst gikk i trykken.