I øyeblikket

Av: Line Ruud Ørslien

Publisert:

Utgave: 3/2009

Del: 

Tonje Gjevjon. Aktuell som debattant i Klassekampen.

Hva holder du på med for tiden?
– Jeg er akkurat ferdig med musikkvideoen In Your face av og med The Hungry Hearts Performanceband. Ellers er jeg fornøyd med å ha startet debatten «Toppstyrt kunstfelt», som pågikk i Klassekampen i to måneder.
Hvilke kunstneriske problemstillinger opptar deg?
– Å fortelle historier der troen på det gode er drivkraften. Et av de få tabuene som eksisterer i Norge i dag er troen på den store kjærligheten eller troen på mening. Angsten for klisjeer, store bløte utsagn og romantiske uttrykk er fremtredende. For meg handler kunst om å ta tilbake troen på at hvert enkelt individ kan forandre verden og tilføre sitt eget og andres liv mening.
Hvilke kunstpolitiske problemstillinger gjør deg forbannet?
– At Norsk kulturråd har utviklet retningslinjer, organisasjonsstrukturer og en organisasjonskultur som ikke holder mål. At kulturrådet anser det som stuerent at medlemmer i fagutvalget for billedkunst kan søke midler fra det fagutvalget de selv sitter i, er et eksempel. At fagutvalget for billedkunst klager over hvor lite midler billedkunstfeltet rår over, samtidig som de prioriterer å avse 21 000 kroner per måned i honorar i inntil tre måneder til de som blir tildelt midler til manusutvikling, er et annet. Billedkunstnere og kunsthåndverkere er de eneste som ikke kan motta lønn fra Norsk kulturråd for statlig støttede prosjekter. Holdningen er at vi skal jobbe gratis. Dette har ikke fagutvalget for billedkunst maktet å reise debatt omkring, eller gjøre noe med. Når Per Kvist og Marit Paasche, som er leder og nestleder for fagutvalget, prioriterer å ta midler fra billedkunstfeltet for å gi lønn til de som skal utvikle kunstfaglige tekster, sier det alt om hvor lite billedkunstnerne er prioritert av fagutvalget for billedkunst. Når det samtidig er et faktum at Norsk kritikerlag har fått jevnlige tildelinger fra billedkunstpotten i kulturrådet siden 2005, og kunstkritikk.no, som eies av Norsk kritikerlag der Paasche er nestleder, til sammen mottok 600 000 kroner i 2007/08, blir det svært tydelig at prinsippet om armlengdes avstand ikke gjelder i Norsk kulturråd.
– At én teoretisk retning får dominere norsk kunstfelt er også uholdbart. Tore Næss definerte i et innlegg i Klassekampen den dominerende teoretiske retningen som «Den teoretiske retningen som i bunn og grunn forstår bilder som tegn». At Paasche og andre kunsthistorikere og kunstteoretikere som er ledende innenfor denne retningen sitter med dobbeltroller i kulturrådet, og indirekte gir støtte til seg selv gjennom å støtte kritikerlaget, kunstkritikk.no og sine utvalgte kunstnere, er også et faktum. Spørsmålet er om man ønsker at det skal være slik.
– At kunstnere offentlig ikke tør å si hva de mener, i redsel for å havne på feil side og derav miste muligheten for å bli tildelt midler, er kanskje likevel det mest alvorlige som er skjedd det siste tiåret. Selvutslettende kunstnere og ekskluderende kunstteoretikere med egen agenda i maktposisjoner er uheldig for utviklingen av kunstfeltet.
– Kulturrådet må gjenvinne kunstnernes tillit gjennom å sørge for rene linjer i systemet sitt.
Hva gleder deg i Norsk Kunstliv?
– At det nå kommer en haug med unge, friske, fantastiske malere som har historier å fortelle og som er malerteknisk utrolig dyktige. Andreas Glad, Elisabeth Thune og Anette Dale er tre av dem, og vi åpner en utstilling på Akershus Kunstsenter med disse tre i september. Er man glad i R.B Kitaj er dette en utstilling man bør få med seg.
Hvilke utstillinger har gjort inntrykk på deg i det siste?
– Nirmal Singh Dhunsis utstilling «Masala Paintings» på Akershus Kunstsenter. Ellers har Tegnerforbundet mange utrolig gode utstillinger.
Hvilke kunstnere er du interessert i for tiden?
– Jeg mener det er kunsthåndverkerne og tegnerne som står for den mest spennende kunsten i Norge for tiden. May Bente Aronsen lager fantastiske installasjoner/tekstilskulpturer. Jeg har også akkurat oppdaget Jørund Aase. Gå inn på nettsiden hans les masteroppgaven Materie og mening: http://www.jorund.com/
Hvilke andre kulturelle uttrykk konsumerer du?
Alt av forfatteren Haruki Murakami og filmskaperen David Lynch.