Publisert

Av: H. Haugen, N. Schjønsby

Publisert:

Utgave: 4/2009

Del: 

Selvskrevne liv, nyfeminisme og det nye bladet Landings presenteres.

Utvalget fra Susan Sontags dagbøker, Reborn: Journals and Notebooks, 1947-1963, byr på en innholdsfortegnelse over spiskammeret til en av vår tids mest markante og allsidige kritikere. Men først og fremst er dagbøkene et sted der Sontag eksperimenterer med forskjellige måter å bli seg selv på gjennom skrift. Som den 24-årige Sontag skriver i 1957: «In the journal I do not just express myself more openly than I could to any person; I create myself.»

Den amerikanske poeten Eileen Myles, kjent for sin umiddelbare og intime fortellerstil, vever private betroelser sammen med fortellinger om kunstscenen i New York på 1970-tallet i The Inferno: A Poet’s Novel (Soft Skull Press). Teksten er, i likhet med sitt litterære forelegg, inndelt i tre, men Dantes helvete er erstattet av New York og Dante av en selvutleverende kvinnelig poet som blant annet gir oss oppskriften på avantgardedikt. Yrkeshemmeligheter så vel som mer private betroelser er også viktige ingredienser i Myles’ ferskeste bok The Importance of Being Iceland. Travel Essays in Art fra Semiotext(e). En reiseskildring fra Island er rammeverk for en mangslungen beretning om alt fra arbeider av Sadie Benning og Robert Smithson til betraktninger om seksuell legning og kropp.

I litteraturviteren Susanne Elpers’ Autobiographische Spiele (Aisthesis Verlag) legges tre kvinnelige kunstneres eksperimentelle bruk av biografisjangeren under lupen. Elpers analyserer Gertrude Steins The Autobiography of Alice B. Toklas, den amerikanske surrealisten Kay Sages memoarer China Eggs og den franske surrealisten Claude Cahuns fotografiske selviscenesttelser og selvbiografiske tekst Aveux non avenus (som ble utgitt på engelsk med tittelen Disavowals på MIT Press i fjor).

Den franske sosiologen Pierre Bourdieu skrev Utkast til en selvanalyse (Pax) mens han led av kreftsykdommen som tok livet hans i 2002 (boken utkom på fransk i 2004). «Å forstå», skriver Bourdieu i boken, «vil først og fremst innebære å forstå det feltet med og mot hvilket man er blitt til det man er». Dette er et sosiologisk selvportrett der bakgrunnen er like viktig som hovedpersonen, og vi presenteres for et bilde av det franske intellektuelle klimaet fra 1950-tallet frem til 2000-tallet.

Nyfeminisme

Den fyldige antologien New Feminism: Worlds of Feminism, Queer and Networking Conditions, redigert av Marina Gržini og Rosa Reitsamer, har som mål ikke bare å åpne feminismefeltet for tidligere underkommuniserte historier, men også å reartikulere selve grunnlaget for den feministiske diskursen i dag. Rundt 60 skribenter, deriblant Yvonne P. Doderer, Antke Engel, Gayatri Spivak og Trinh T. Minh-ha, ser nærmere på hvordan feminismens historie er blitt nedskrevet og belyser dens endrede premisser og nedslagsfelt, så vel som politiske aktualitet.

Nytt blad
Vestfossen kunstlaboratorium ekspanderer i form av bladet Landings, med Geir Haraldseth og Benjamin Lobko i redaktørstolen. Det første nummeret inneholder utdrag fra kuratoren Marcia Tuckers selvbiografi og Sven-Olov Wallensteins nylig utgitte Biopolitics and the Emergence of Modern Architecture (Princeton Architectural Press), samt et nyskrevet essay om Ida Ekblad, intervjuer med Hiwa K og Zak Kitnick og prosjekter av Eivind Nesterud og Per-Oskar Leu. Bladet gis ut tre ganger i året. Lara Favarettos monumentale inngrep i landskapet med en falsk myr i Giardini delle Vergine, en nyåpnet hage nord for Arsenale. Foto: Veneziabiennalen