Muligheter for individuell atelierforsikring

Av: Torill Østby Haaland

Publisert:

Utgave: 5/2009

Del: 

Norske Kunsthåndverkere har inngått avtale om en ny felles forsikring for medlemmene sine. NBK var ikke fornøyd med vilkårene i avtalen og avslo. Det finnes imidlertid individuelle muligheter for alle og enhver.

Norske Kunsthåndverkere (NK) fikk nylig forhandlet frem en felles forsikring for sine medlemmer:
– Vi fikk et tilbud fra TrygVesta som gav oss, utover en gunstig gruppelivsforsikring, rabatter på andre forsikringer som verksted/atelierforsikring, yrkesskadeforsik-ring, og transportforsikring, forteller daglig leder i NK Trude G. Ugelstad.

Forutsetter gruppelivsforsikring
Ugelstad tilføyer at avtalen er problematisk fordi det forutsettes at en gruppelivsforsikring ligger i bunn for å få en rabattert atelierforsikring. Gruppelivsforsikringen faktureres direkte til NK, hvorpå NK viderefakturerer hvert enkelt medlem.
– Vi valgte likevel å inngå samarbeidet da vi mener dette er et viktig tilbud til medlemmene våre. Vi er en relativt liten organisasjon, noe som gjør det håndterbart for administrasjonen.
NK var i kontakt med NBK om en mulig felles forsikring. Som en organisasjon med 2600 medlemmer, valgte imidlertid NBK å la være å inngå avtalen.
– Det ble vurdert som for dyrt. Ordningen måtte administreres av NBK, og vi har ikke mulighet til å forvalte dette for medlemmene, forteller daglig leder i NBK Gjert Gjertsen.
Gjertsen er også skeptisk til å påtvinge medlemmene en livsforsikring som mange antageligvis ikke er interessert i. Han mener det er mer gunstig for medlemmene å finne frem til individuelle løsninger:
– Det ble vanskelig å komme frem til et bedre tilbud enn det medlemmene like greit kan shoppe seg frem til på egen hånd, sier Gjertsen.

Individuelle muligheter
Lars Strandh har tidligere jobbet med å få til en felles atelierforsikring som styreleder i LNM, uten å lykkes. Nå har han forhandlet seg frem til en individuell atelierforsikring i TrygVesta; en avtale han mener bør være interessant og aktuell også for andre medlemmer av NBK.
– Avtalen innbefatter avbrudd og ansvar, og den kan bygges på med blant annet transport, yrkesskade og pensjonssparing. At den dekker avbrudd vil si at hvis for eksempel atelieret brenner ned, og man ikke har noe sted å jobbe over en periode, så får man igjen for tapt arbeidstid, forteller Strandh.
Per Kristian Skår fra TrygVesta forklarer forskjellen mellom den kollektive og den individuelle avtalen:
– NKs medlemmer får 12 prosent rabatt på atelierforsikringen. Det er ingenting i veien for å få en avtale uten å være medlem der, men da blir det til en annen pris. Det dreier seg egentlig om en omdefinering av en standard næringslivsavtale, noe et hvert enkelmannsforetak kan benytte seg av.
Kjell Roger Fallet er den som har vært i kontakt med Lars Strandh vedrørende hans forsikringsavtale. Fallet understreker at selv om man ikke får fordel av NKs 12 prosents rabatt, er det mange andre variabler som kan virke positivt inn på prisen:
– Vi kaller det for en verkstedsforsikring, og det fungerer som en innboforsikring for foretak. Vi gjør en individuell vurdering av hver kunde før vi fastsetter pris. Om man kvalifiserer til rabatt eller ikke, har blant annet med hvor godt atelieret er sikret mot brann og tyveri å gjøre.