• Montering av The Low Down av Jeremy Welsh og Jon Arne Mogstad.

    Marte Aas

Brukerens perspektiv

Av: Torill Østby Haaland

Publisert:

Utgave: 5/2009

Del: 

På Torpum i Halden skal landets mest moderne fengsel stå ferdig høsten 2010. Hva slags kunst egner seg i en institusjon med så ulike, og kanskje dramatiske, skjebner samlet i en lukket tilværelse? Brukerrepresentanten kan være en avgjørende ressurs for å komme frem til et vellykket resultat.

I kunstutvalget ved Halden fengsel sitter det to brukerrepresentanter fra Kriminalomsorgen Region Øst. Billedkunst har tatt en prat med en av dem, Arild Endresplass. Han har den fengselsfaglige bakgrunnen som skal til for å snakke brukerens sak, og stillingen som prosjektleder i byggeprosjektet gjør at han har tilstrekkelig autoritet.
– Hvordan fikk du vervet?
– Kriminalomsorgen Region Øst fikk henvendelse fra KORO om å stille med to representanter. Gjennom en intern diskusjon kom vi fram til at regiondirektøren, Ellinor Houm, og jeg skulle representere bruker. For bruker var det viktig å ha med representanter med kunnskaper om byggeprosjektet, og som prosjektleder har jeg vært med fra begynnelsen. I tillegg var det viktig at brukerrepresentanten hadde beslutningsfullmakter.

Fruktbare diskusjoner
– Har du spesiell interesse for kunst?
– En spesiell interesse kan jeg vel ikke si at jeg har hatt, men jeg er opptatt av kunst, og har fått en mye større interesse for det etter å ha sittet i utvalget. Jeg har endret en del holdninger underveis i prosessen, og har et ganske annet syn på kunst nå enn da vi startet arbeidet med kunstplanen, sier Endresplass.
Har dere hatt generelle samtaler om kunst og kunstsyn i utvalget?
– Ja, i den første fasen var det nettopp det som var tema. Vi var på befaring i to dager, og brukte tiden på å se på forskjellige typer kunstuttrykk. I denne perioden ble også våre innspill om hva som kan egne seg i et fengsel tatt med i betraktning. Blant annet de sikkerhetsmessige faktorene, og hvilke begrensninger de medfører.
Har det vært mye uenighet?
– Det skulle bare mangle at vi ikke har vært uenige. Jeg hadde nesten trodd at det skulle bli mer uenighet. I utvalget har det vært stor takhøyde og mange fruktbare diskusjoner.
Endresplass tror utvalget unngikk en del problemer fordi de var tidlig ute med å presentere kriminalomsorgens krav:
– Vi presenterte en del rammer fra fengselets side tidlig i prosessen, og disse ble det tatt høyde for. Vi hadde en tolvpunkts liste som utvalget måtte forholde seg til. Noen ganger måtte vi møtes på halvveien, men overraskende ofte hadde vi også et sammenfallende syn.

Fra en straffedømts ståsted
Med bakgrunn som fengselsbetjent har Endresplass klare meninger om hva slags type kunst som fungerer i et fengsel, og på hvilken måte den kan virke inn på de innsattes tilværelse:
– I et fengsel bør man unngå kunst som provoserer fra en straffedømts ståsted. Det kan selvfølgelig være mye som kan provosere, men for eksempel vil kunst som relaterer til det lovbruddet en innsatt har begått være belastende. Det samme gjelder verk som relaterer til frihetsberøvelse. Kunsten i et fengsel bør oppleves som positiv. Samtidig er det en fordel for en innsatt å kunne forholde seg til verk som man ikke blir helt ferdig med; som kan ses på forskjellige måter. Det synes jeg kunstnerne ved Halden fengsel har fått til på en veldig god måte.
Endresplass nevner Jeremy Welshs og Jon Arne Mogstads verk som eksempel. De har fått i oppdrag å bearbeide veggene til indre sluse innvendig og utvendig:
– Kunstnerne har utsmykket hver sin side med blant annet gjengivelse av fotografier fra havnen i Sydney. Motivene er tatt i mørket, med gjenskinn av bylysene i vannkrusningene. Disse veggene vil etter det vi forstår endre seg med lyset. Det vil si at man får ulike opplevelser til forskjellige tider på døgnet, og på ulike årstider, forteller Endresplass.
Føler du at det ligger et stort press på deg som brukerrepresentant? At du skal stå til ansvar for de kunstneriske valgene som har blitt tatt?
– Jeg kan ikke si jeg føler noe press. Det har vært en spennende prosess og vi er stolte av det vi har fått til i utvalget. Samarbeidet har fungert overraskende bra, tatt i betraktning hvor forskjellig bakgrunn representantene i utvalget har hatt. Jeg skal nok klare å stå i mot en eventuell kritikk når prosjektet er ferdigstilt.