Publisert

Av: H. Haugen, N. Schjønsby

Publisert:

Utgave: 5/2009

Del: 

Økoaktivisme og strategisk urbanisme

Geriljahagebruk er, med sine urbane intervensjoner, blitt en voksende global bevegelse. I Guerilla Gardening. Ein botanisches Manifest (Orange Press) diskuterer gerilja-gartner Richard Reynolds historiske, politiske og kunstneriske aspekter ved denne formen for økologisk aktivisme. Boken fungerer dessuten som en håndbok for aktivistspirer og gir tips om ulike typer planter, så vel som aksjonsformer.

I magasinet engage (#21) ønsker redaktør Karen Raney å belyse hvordan kunstnere, kuratorer og kunstinstitusjoner responderer på dagens miljøkrise. I tillegg til å spørre hva kunsten, og kunstutdanningen, kan tilby økologifeltet, peker flere av tekstene på fallgruver i samarbeidet mellom kunst og vitenskap.

Boken Culture|Nature. Art and Philosophy in the Context of Urban Development (Museum Tusculanums Forlag) spør om ikke lokale grasrotbevegelser som arbeider miljørettet, er vel så egnet som byplanleggerne til å formulere strategier for mer miljøvennlige byer. Kooperative planprosesser og kunstneriske intervensjoner av eksempelvis Nana Petzet, Lili Fischer og Ton Matton blir diskutert med tanke på hvordan byutviklingen i fremtiden kan inkludere innbyggere og lokale aktører.

Utstillingen «Radical Nature. Art and Architecture for a Changing Planet 1969-2009», som for tiden vises på Barbican Art Gallery i London, fokuserer på hvordan kunstnere og arkitekter har engasjert seg i økologiske problemstillinger. Vi får innblikk i hvordan kunstnere som Joseph Beuys, Agnes Denes, Heather & Ivan Morison og Simon Starling, så vel som arkitekturkollektivet Ant Farm og arkitektduoen R&Sie(n), arbeider i skjæringspunktet mellom økologisk aktivisme, eksperimentell arkitektur og utopisme.

Strategisk urbanisme

I boken Urban Guerrilla Protest (AK Press) presenterer Ake Rudolf over 90 ulike kunstnere og kollektiver som arbeider aktivistisk i byrommet. Vi blir introdusert for ulike subversive arbeidsmåter som i et DiY-modus griper inn i dagliglivet. Blant de presenterte kollektivene finner vi Yomango og Reverend Billy, som arbeider med antikonsum-relaterte prosjekter; og medieaktivister som Surveillance Camera Players og The Billboard Liberation Front, som fokuserer på motaksjoner i det offentlige rom.

Forlaget *[asterisk] står for utgivelsen Temporary Urban Structures. Boken springer ut av kunstprosjektet Urban Pedestals (i København/Helsinki) og presenterer forskjellige midlertidige strukturer i byrommet. Den inneholder tekstbidrag av både kunstnere, kuratorer og arkitekter, som «Power to the People» av kunstnergruppen Parfyme, samt «Urban Pedestals» av Jacob Borges & Lotte Juul Petersen, som for øvrig er redaktører for utgivelsen.

Magasinet Art Lies har et temanummer om urbanisme (#58), som blant annet inneholder et intervju med Boris Groys om utopiers relevans for utban utvikling, samt en tekst av Stephanie Snyder som tar utgangspunkt i situasjonistiske intervensjoner i byrommet (www.artlies.org).
Det anarkistiske magasinet (Voices of Resistance from) Occupied London tar opp ulike typer spørsmål knyttet til urbanitet og aksjonistisk praksis. I utgivelse #4 finner vi for eksempel kollektivet Plan B Bureaus instruktive «20 Theses on the Subversion of the Metropolis» www.occupiedlondon.org.

Antologien Visualizing the City (Routledge), redigert av Alan Marcus og Dietrich Neumann, fokuserer på prosjekter som bruker visuelle medier, film, fotografi, digitale bilder, kart og ulike skilt, til å problematisere byutvikling. Boken skisserer historiske utviklingslinjer og trekker veksler på fagfelt som kunsthistorie, medievitenskap, samfunnsgeografi, arkitektur og sosiologi.

Jolanta Bielanska og Torsten Birne har redigert Urban Potentials. Ideas and Practice (Museum Tusculanums Forlag), som handler om hvordan kunst kan avdekke skjulte potensialer i byen. Boken gir eksempler på kunstnere som har arbeidet med aksjoner og alternativ byplanlegging i Rotterdam, Dresden, Budapest, Salzburg og Wrocław.

Martin begynner på Konstfack

Jippi Forlag har gitt ut fanzinen Du snakker med feil person 2 av Martin Ernstsen. I likhet med sin forgjenger med samme navn er dette er en samling dagbokserier; disse er laget mellom juli 2008 og april 2009. Vi blir med Martin når han flytter til Stockholm for å gå på Konstfack og får dessuten være med på tegneseriefestival i St. Petersburg.