Publisert

Av: H. Haugen, N. Schjønsby

Publisert:

Utgave: 6/2009

Del: 

Kunstnertekster i ulike format

I boken Art and Text (Blackdog Publishing) gir Aimee Selby oss en oversikt over tekstmediets utviklingslinjer i billedkunsten. Boken løfter blant annet frem dadaistenes eksperimenter med tekst og bilde, 1960-tallets tekstarbeider, lingvistisk orienterte arbeider av Art & Language-gruppen og samtidskunstens ulike måter å sjonglere med tekst på, representert ved kunstnere som Tracey Emin, Cy Twombly og Jenny Holzer.
Filmskaperen Hollis Framptons tekster har lenge vært vanskelig å oppdrive. MIT Press imøtekommer savnet ved å gi ut en ny og fyldigere samling tekster av den eksperimentelle filmskaperen med tittelen On the Camera Arts and Consecutive Matters. Ved siden av kunstteoretiske essay, tidligere utgitt i blant annet October og Artforum, inneholder boken forelesningsmanus, brev, intervjuer, en dialog med Carl Andre, produksjonsnotater, manus og eksperimentelle tekster som trekker veksler på Borges, Joyce og Beckett. Framptons viktige essay «For a Metahistory of Film» er også med. Slik T.S. Eliot gjorde i The Waste Land, lar Karl Holmqvist sitater utgjøre hovedingrediensen i boken What’s My Name?, som utgis på Bookworks. Sitatene er hentet fra blant annet poesi, film og musikk og blir repetert, reversert og resirkulert på uforutsigbart og virtuost vis. Bokens tekstutvalg er datert de siste 20 årene.
Den svenske kunstneren Oscar Guermouche bruker utelukkende tekst i arbeidene sine. Sent Items, utgitt på Bokbål forlag, består av et bestemt utvalg brev som han sendte i løpet av sine tre første år som student på Konstfack i Stockholm. Tekstmaterialet er kronologisk ordnet og danner en biografisk skisse hvor kunstens hverdagsligheter og vesentligheter omhandles på et språk som stadig utfordrer konvensjoner og trekker ut i de lingvistiske randsoner.

Om performance
Boken Walking, Writing and Performance, redigert av Roberta Mock, omhandler tre prosjekter relatert til det å gå, av performancekunstnere Deirdre Heddon, Carl Lavery og Phil Smith. Den selvbiografiske teksten reflekterer rundt kunstnerisk prosess, skriving og performance. Sammen med kartmateriale og fotografisk dokumentasjon utgjør den bokens hovedingredienser.
Bad Reputation er den første boken av og om performancepioneren Penny Arcade (Semiotext(e)). Vi får høre om Arcades mangslungne liv og virke, som hennes tilknytning til New York City Playhouse of the Ridiculous som 17-åring, og hennes flyktige møte med Andy Warhols The Factory som 19-åring. I tillegg til Arcades egne tekster innholder boken blant annet et ferskt intervju med Arcade ført til pennen av Chris Krauss, og fotografisk dokumentasjon av Arcades performancer.
Cecilia Widenheim ved IAPSIS har redigert antologien Voice Over. On Staging and Performative Strategies in Contemporary Art som er første del av et pågående prosjekt som fokuserer på teatrikalitet og performative strategier i samtidskunsten. Bidragene i boken kommer fra blant andre Miriam Bäckström, Saskia Holmkvist, Fia-Stina Sandlund og Geist Magazine og berører spørsmål knyttet til det usynlige og dets ulike sfærer, feministiske nylesninger av tradisjonelt drama og konsernmakt. Boken innholder også essayet «Afterword on the Theatre of Transgression» av kurator Anselm Franke samt en introduksjon av Widenheim.
Nå foreligger historien om ensemblet Baktruppen i bokform: Performance Art by Baktruppen. First Part (Kontur publishing). Boken presenterer et knippe tekster som gir en introduksjon til Baktruppens arbeid fra oppstarten i Bergen i 1986 til deres eksperimentelle oppsetninger både her til lands og internasjonalt. Tekstmaterialet fokuserer blant annet på Baktruppens ønske om en teaterform basert på lik vekt på dramaturgi, sceniske virkemidler og arbeidsprosess.

Skeive arkivarer
Katalogen Lost and Found: Queerying the Archive er gitt ut i forbindelse med en utstilling med samme navn, som i løpet av denne høsten vandrer fra Kunsthallen Nikolaj til Bildmuseet Umeå. Lost and Found rommer fire teoretiske artikler og bidrag av 13 samtidskunstnere. Mathias Danbolt, en av redaktørene for katalogen, skriver om spekulative, flørtende og konfronterende strategier som et utgangspunkt for å forstå arkiver og historisering i et queer-perspektiv, mens Ann Cvetkovich tar for seg Tammy Rae Carland og Zoe Leonard og argumenterer for at kunsten kan fungere som et «følelsesarkiv».