Om Billedkunst

Publisert:

Del: 

Billedkunst er et fagblad som utgis av Norske Billedkunstnere. Det er medlem av Den Norske Fagpresses Forening og Norsk Tidsskriftforening, og arbeider under redaktørplakaten. Bladet kommer ut med 6 utgaver i året, og har et bekreftet opplag på ca. 3 700.

Redaktør (fom. jan. 2018): Kjetil Røed
Fagredaktør: Tine Semb
I redaksjonsrådet: Ingerid Almaas, Jan Christensen, Espen Hauglid og Marianne Hurum.
Digitalisering av magasinarkiv: DigForsk AS  

Abonnement: 6 utgaver / år
Innland: 400 kr
Utland: 545 kr
Løssalg: 75 kr
Medlemmer i NBK mottar bladet som en del av medlemsskapet.

E-post: red (alfakrøll) billedkunst (punktum) no

Adresse: BILLEDKUNST, Akersgata 7, 0158 Oslo
Tel: + 47 23 25 60 30
Fax: + 47 23 25 60 49

Trykk: Nilz & Otto Grafisk AS, Oslo

 

Følg BILLEDKUNST på Facebook.

 

Følg BILLEDKUNST på Twitter.